Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Pædagogkompetencer og dansk

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Almen pædagogik

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær hvordan du stimulerer børn og unges danskfaglige udvikling og nysgerrighed  

 • Lær om de gældende mål for danskfaget i skolen og brug dem i din daglige praksis. 
 • Lær hvordan du stimulerer børn og unges danskfaglige udvikling og nysgerrighed. 
 • Bliv bedre til at formidle og indgå i tværfaglige drøftelser om læringsmæssige og didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller i forhold til danskfaget. 

Vil du lære, hvordan du kan bruge dine kompetencer som pædagog som en løftestang for at skabe udvikling og engagement for den danske sprogudvikling hos børn og unge? Så er dette modul for dig. 

På modulet vil du lære at styrke barnets eller den unges læring i forbindelse med det talte og det skrevne sprog. Det vil du kunne gøre med differentierede læse- og skriveoplevelser, der udfordrer og stimulerer barnets udvikling. Du vil også kunne indgå i samarbejde om didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller i faget med læringsteorier, metoder og et stærkt videnskabsteoretisk grundlag. 

Du vil komme omkring mange aspekter af både det talte og det skrevne sprog. Fra betydningen af børn og unges sproglige udvikling til facilitering af sprogmiljøer og dialogformer, der stimulerer børn og unges sproglige nysgerrighed. Du vil altså kunne understøtte den læreproces, som børn og unge skal igennem ved sproglig tilegnelse og mestring af dansk.  

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær en række teorier om sprog- og ordforrådstilegnelse samt kommunikative strategier og færdigheder hos børn og unge. 
 • Lær at arbejde med de gældende mål for danskfaget og brug dem som en målestok for udviklingen af din egen praksis. 
 • Hvordan du udfordrer og stimulerer børn og unges sproglige udvikling med differentierede didaktiske oplevelser og læringsrum. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Hvis du vil lære, hvordan du bedst inddrager krop, bevægelse og kommunikation i din daglige pædagogiske praksis, så er dette modul for dig. Du vil både få en teoretisk og metodisk indføring i anvendelsen af krop og bevægelse, som du vil kunne tage med og anvende til at skabe en professionsrelevant og didaktisk reflekteret praksis. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan på baggrund af viden om børn og unges tilegnelse af det talte, det læste og det skrevne sprog ved skolestart og gennem skoleforløbet, på kvalificeret vis indgå i et tværprofessionelt samarbejde til gavn for børn og unges danskfaglige udvikling, herunder undervisningsrelateret lektiehjælp i dansk.  
 • kan formidle og indgå i tværfaglige drøftelser om læringsmæssige og didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller samt reflektere over praksis og anvende læringsteorier og metoder på et videnskabsteoretisk grundlag. 
 • kan styrke barnets/den unges læring i forbindelse med det talte og de skrevne sprog, herunder etablere differentierede læse- og skriveoplevelser, der udfordrer og stimulerer barnets/den unges udvikling.  
 • har viden om og indsigt i grundlæggende teorier om sprog- og ordforrådstilegnelse, samt kommunikative strategier og færdigheder hos børn og unge.  
 • har viden om læreprocesser, der stimulerer børn og unges tilegnelse af sprog og danskfaglig nysgerrighed.  
 • har viden om betydningen af børn og unges sproglige udvikling i forhold til udvikling af færdigheder inden for læsning og skrivning.  
 • har viden om gældende mål for danskfaget i skolen.  
 • kan styrke barnets/den unges lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.  
 • kan facilitere sprogmiljøer og dialogformer, der stimulerer børn og unges sproglige nysgerrighed.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.