Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Patientologi - mennesker med diabetes

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler - SD i Professionspraksis

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få teoretiske og praktiske kompetencer til at arbejde med mennesker med diabetes

 • Lær at træffe og begrunde kliniske beslutninger i samarbejdet med mennesker med diabetes og deres pårørende.
 • Bliv i stand til at analysere sygdoms- og behandlingsforløb samt forløbenes indflydelse på menneskers oplevelse af at leve med sygdom.

Det kan være svært at leve med en kronisk sygdom som diabetes. Og som sundhedsfaglig skal du medtænke mange aspekter i samarbejdet med diabetespatienter og deres pårørende. Derfor er dette moduls omdrejningspunkt patientologi med specifikt fokus på mennesker, der lever med en kronisk diabetessygdom.

Du vil gennem modulet blive præsenteret for ny viden om diabetes – relateret til sygdomslære, behandling og sundhedsfremmende aspekter. Det gør dig klogere på type I og type II diabetes, på metabolisk regulation, behandlingsprincipper og teknologiske muligheder. Du får også viden om genetik og miljø, fysisk aktivitet og kost, samt injektionsteknik, insulinpumpebehandling og glukose flash-måling.

Modulet styrker dine kompetencer og handlemuligheder, så du kan analysere og træffe begrundede beslutninger med inddragelse af sundheds- og socialpsykologiske perspektiver. Alt sammen med en viden om de organisatoriske rammer og kliniske retningslinjer, der omkranser diabetesbehandlingen.

Der vil i forløbet være tilrettelagt studieaktiviteter, der gør det muligt for dig at arbejde med at søge og anvende den viden, du har tilegnet dig, og at du kan bidrage til fortsat udvikling af din praksis.

Det lærer du på modulet: 

 • Få overblik over de organisatoriske rammer for diabetesbehandling på nationalt, regionalt og lokalt niveau.
 • Bliv opdateret inden for sygdomslære, behandling, diagnostik, type I og II diabetes, metabolisk regulation, genetik og miljø, behandlingsprincipper og teknologiske muligheder.
 • Bliv klogere på forebyggelse og behandling af senkomplikationer, og få indblik i livfænomeners betydning for mennesker med diabetes.
 • Få indsigt i metoder i udvikling og forskning inden for patientologibegrebet målrettet kronisk sygdom og det sundhedspædagogiske arbejde.
 • Lær at træffe og begrunde kliniske beslutninger i samarbejde med mennesker med diabetes og deres pårørende.
 • Bliv præsenteret for bl.a. injektionsteknik, insulinpumpebehandling og glukose flash-måling.

Modulet er et valgmodul på Sundhedsfaglig diplom - i professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med mennesker med diabetes i hjemmesygeplejen, sengeafsnit, ambulatorie, forebyggelsesenheder, almen praksis, m.v.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.