Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Patientologi - omsorg og pleje af mennesker med stomi

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler - SD i Professionspraksis

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få teoretiske og praktiske kompetencer til at arbejde med mennesker med stomi

 • Få styrket dine kompetencer til at arbejde med mennesker med stomi, så du kan tackle deres oplevelser og reaktioner på det at skulle leve med stomi.
 • Få både viden om hud- og sårbehandling ved stomi og om inkontinens ved tarm- og vandladningslidelser.

Det kan være en stor omvæltning at få at vide, at man skal leve med stomi. Det kan medføre svære oplevelser og store reaktioner, som du som sundhedsfaglig skal tackle. Du vil på dette modul derfor blive præsenteret for ny viden om menneskers oplevelse af at leve med stomi, deres møde med sundhedssektoren og deres oplevelse af og reaktioner på sygdommen, der forårsager anlæggelse af stomi.

Modulet består af to dele - hud- og sårbehandling ved stomi samt inkontinens ved tarm og vandladningslidelser. Du tilegner dig viden om sygdoms- og behandlingsforløb og disses indflydelse på menneskers oplevelse af at leve med stomi. Modulet fokuserer på patientologibegrebet i relation til menneskers egenomsorg og styrkelse af handlekompetencer. Du lærer om sundheds- og socialpsykologiske perspektiver i mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet ud fra begreber som sundheds- og sygdomsopfattelser, psykologiske reaktioner, normalitet, magt, roller, kultur og netværk.

Med viden om kropsopfattelser, og om den forandrede livssituation og livsfænomener som lidelse, livsmod, smerte, stress og håb er du styrket i dit arbejde med kronisk syge stomipatienter og deres pårørende. Du lærer at inddrage både etiske, fysiske, psykiske, sociale og kulturelle aspekter i stomibehandlingen.

Der indgår praktiske øvelser i undervisningen, og du bliver øvet i litteratursøgning og kritisk læsning af forskningsartikler.

Det lærer du på modulet:

Delemne 1: Hud og sårbehandling ved stomi:

 • Få overblik over de internationale, nationale og lokale rammer samt inddragelse af organisatoriske og samfundsøkonomiske rammer for stomibehandling.
 • Lær om ernærings- og væskebalancens betydning for sårheling, og få en teoretisk gennemgang af metoder til at optimere ernærings- og væskebalancen hos mennesker med stomi.
 • Få teoretiske perspektiver på sårhelingsprocessen, sårklassifikationer og sygeplejefaglige dokumentation ud fra TIME.
 • Få teoretiske perspektiver på sårinfektioner og behandlingsmetoder til sårheling ved stomi & hudkomplikationer.
 • Deltag i diskussionen og gennemgangen af sårbehandlingsprodukter ved akutte kirurgiske sår og vanskeligt helende sår.
 • Få viden om sygdomslære og behandling af peristomala, fistler og hudkomplikationer.
 • Hør om sundheds- og socialpsykologiske perspektiver på mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet ud fra begreber som f.eks. sundheds- og sygdomsopfattelser og -adfærd, psykologiske reaktioner, normalitet, magt, netværk mv. 
 • Lær om metoder i udvikling og forskning inden for patientologi relateret til kronisk sygdom og det sundhedspædagogiske arbejde i patientundervisning.
 • Lær om livsfænomener - som f.eks. lidelse, livsmod, smerte, stress og håb – betydning for mennesker, der lever med stomi.

Delemne 2: Inkontinens ved tarm og vandladningslidelser:

 • Bliv klogere på sygdomstilstande, skader og kirurgi, der kan forårsage tarm- eller vandladningslidelser.
 • Lær om principper ved udredning, diagnose og behandling.
 • Få viden om forebyggende tiltag som bækkenbundsøvelser ved inkontinens.
 • Lær om uroterapi og om sexualitet og fertilitet.
 • Styrk din viden om test, ordination og regler relateret til inkontinens og tekniske hjælpemidler (teknologianvendelse i stomibehandling)
 • Forstå den forandrede livssituation: Krop og kropsopfattelser i sundhed og sygdom set i relation til kronisk sygdom og stomi –  herunder inddragelse af etiske, fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og eksistentielle aspekter i stomibehandling.
 • Lær om stomiterapeuten kerneydelse - set i et nationalt og internationalt perspektiv.
 • Lær om sygdomme i gastrointestinalkanalen, i urinveje og reporduktionsorganer som kan lede til stomi.
 • Få viden om stomikomplikationer og behandling.

Modulet er et valgmodul på Sundhedsfaglig diplom - i professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med eller arbejder med mennesker med stomi i hjemmesygeplejen, sengeafsnit, ambulatorie, almen praksis, m.v.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.