Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Sciencepædagogiske lege- og læringsmiljøer

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Almen pædagogik

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Sæt science i fokus med pædagogiske læringsmiljøer, som opfordrer til kreativ leg og inddragelse af børn

 • Forstå værdien af sciencepædagogik og lær at skabe et pædagogisk læringsmiljø med afsæt i børns perspektiv 
 • Få konkrete metoder og tilgange til at lære børn om naturen, naturfænomener, teknologi, ingeniørskab og skabe interesse for matematik

Hvordan kan du og dine kolleger tilrettelægge et lege- og læringsmiljø, som inspirerer og giver plads til en undersøgende og eksperimenterende pædagogik? Med dette modul lærer du at sætte science i børnehøjde, så matematisk opmærksomhed, ingeniørskab og naturen og dens love kommer i fokus i dagtilbuddet og indskoling.

For at give børn de bedste forudsætninger for at indgå i verden, så skal de have en grundforståelse for den verden. Det kan du være med til at give dem med veltilrettelagte og gennemførte læringsmiljøer inden for eksempelvis teknologi eller naturfænomener. 

For at din tilgang til at skabe leg og læring ikke bare bliver sporadisk, vil du på modulet lære at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb inden for sciencepædagogikken. De kompetencer kan du selvfølgelig både bruge til egne eller andres forløb. På den måde kan din nye viden fra modulet også komme dine kolleger til gavn.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du udvikler en sciencepædagogik med aktiv inddragelse af naturen, naturfænomener og naturfaglige begreber.
 • Lær at tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø med afsæt i børns perspektiv, børns spørgsmål og aktive deltagelse i en fælles undersøgende praksis.
 • Bliv i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb, der giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 • Forstå hvordan sciencepædagogik kan sætte fokus på teknologi, ingeniørskab og matematisk opmærksomhed, og hvordan leg og læring indgår i en sciencepædagogisk praksis.
 • Få indsigt i de fysiske rammer og processuelle forholds betydning for alle børns naturvidenskabelige læring og dannelse og lær at anvende didaktiske metoder i sciencepædagogiske legebaserede læringsmiljøer.
 • Hvordan du anvender analytiske og kritiske tilgange til forskning og pædagogisk udviklingsarbejde i relation til udvikling af en sciencepædagogisk praksis.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du har pædagogisk erfaring og ser et stort potentiale i at skabe lege- eller læringsmiljøer, der sætter fokus på sciencepædagogik. Med dette modul vil du blive i stand til netop det, og du vil samtidig kunne give din nyerhvervede viden videre til kolleger eller fagfæller.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende

 • kan udvikle sciencepædagogik med aktiv inddragelse af naturen, naturfænomener og naturfaglige begreber
 • kan tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø med afsæt i børns perspektiv, børns spørgsmål og aktive deltagelse i en fælles undersøgende praksis 
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb, der giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling 
 • har viden om sciencepædagogik med fokus på teknologi, ingeniørskab og matematisk opmærksomhed 
 • har indsigt i hvordan leg og læring indgår i en science pædagogisk praksis 
 • har indsigt i de fysiske rammer og processuelle forholds betydning for alle børns naturvidenskabelige læring og dannelse 
 • kan anvende didaktiske metoder, med fokus på sciencepædagogiske tilgange i legebaserede læringsmiljøer, herunder inddragelse af eksterne læringsmiljøer 
 • kan anvende analytiske og kritiske tilgange til forskning og pædagogisk udviklingsarbejde i relation til udvikling af en sciencepædagogisk praksis
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.