Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe - mænds sundhed

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Sundhedsfremme og forebyggelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler - SD i sundhedsfremme og forebyggelse

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få indsigt i mænds sundhed

 • Få indsigt i forskellige tilgange til og perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til mænds sundhed.  
 • Forstå, hvordan du kan involvere og se sundhedsfremme og forebyggelse fra mændenes perspektiv.   

Hvordan kan vores sundhedssystem blive mere målrettet den mandlige patient/borger, så manden oplever sig set og behandlet som en mand? På dette diplommodul vil du få viden om, hvad der kendetegner mandens sundhed og sygdom samt inspiration til forskellige metoder, der fremmer mandens sundhed og forebygger sygdom.

Hvad med din praksis – hvordan samarbejder du med den mandlige patient/borger?

Hvis du arbejder med at fremme sundhed og skaber forebyggende processer, ved du sikkert, at hvad der fungerer for den ene, ikke nødvendigvis fungerer for den anden. Mennesker er forskellige, og derfor har du brug for at specialisere og målrette dit arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme til forskellige grupper.  

På modulet Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe får du mulighed for at fordybe dig i, hvad der virker for en målgruppe, som du selv vælger. Du får hjælp til at afgrænse målgruppen, så det giver mening for dit arbejde og for den gruppe af mennesker, du skal målrette dit arbejde mod.  

Det vil styrke din evne til at målrette sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, at du får indsigt i forskellige teorier, strategier og metoder. Du bliver klædt på til bedre at forstå din målgruppe, og det vil styrke samarbejdet mellem dig og den enkelte i målgruppen. Alt i alt vil du udvikle din egen praksis og blive bedre til at tilrettelægge, udføre og evaluere en målrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats.  

Det lærer du på modulet:

 • At afgrænse den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver og epidemiologi. 
 • Om borgerperspektivet og -involvering i den gruppe, du arbejder med. 
 • Om samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for at iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i forhold til din målgruppe. 
 • Metoder, forskellige interventionstyper og klassifikationer, som er relevante for din målgruppe. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig diplom - Sundhedsfremme og forebyggelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig primært til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre, som arbejder med sundhedsformidling eller uddannelse i sundhedssektoren - eller ønsker at komme til det. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • demonstrerer viden om og forståelse for den udvalgte gruppes behov og problemstillinger og relevante perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til disse.  
 • demonstrerer viden om og forståelse for betydningen af samarbejde mellem borger og sundhedsprofessionel. 
 • kan reflektere over relevante teorier, metoder, modeller og strategier i relation til den valgte gruppe.  

Færdigheder  

 • kan identificere, analysere og begrunde problemstillinger og behov i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser over for den udvalgte gruppe og argumentere for relevante handlemuligheder. 
 • kan analysere, begrunde og formidle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og definere egne opgaver i disse i et tværfagligt perspektiv.  
 • kan analysere, reflektere, formidle og vurdere borgerens behov og situation.  

Kompetencer  

 • kan indgå i samarbejde med den udvalgte gruppe omkring sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. 
 • kan udvikle egen praksis med afsæt i fagligt begrundede beslutninger i relation til sundhedsfremmende og forebyggende indsats i relation til den udvalgte gruppe og/eller den konkrete borger.  
 • kan tilrettelægge, udføre og evaluere en målrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats.  

Indhold  

 • Afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver og epidemiologi.  
 • Borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe.  
 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsats i relation til den valgte gruppe.  
 • Metoder, interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen.