Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler - SD i Professionspraksis

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Styrk dit grundlag for at vurdere metoder i behandling og pleje

 • Udvikl din egen kliniske praksis for en patient- eller brugergruppe, som er relevant for dig. 
 • Få indsigt i, hvordan du afdækker, om der er behov for at udvikle behandlingen i forhold til dine patienters eller brugeres sundhedsproblemer. 

Som sundhedsprofessionel i klinisk praksis ved du, at patienter eller brugere og behandlingen af dem sjældent er den samme. Derfor er det vigtigt, at du kan anvende forskellige former for behandling og pleje og kan vurdere, hvad den enkelte har brug for. Det kræver, at du kender til både nye og kendte former for behandling og pleje, inden for de sundhedsproblemer, som de mennesker, du arbejder med til daglig, har.  

På modulet vil du styrke dit grundlag for at vurdere forskellige former for pleje og behandling. Du fordyber dig i deres specifikke sundhedsproblemer og får en række professionelle metoder til at hjælpe dem.  

Det vil gøre en forskel for de mennesker, som du møder til daglig, og sikre at du hjælper dem på den bedst mulige måde.  

Det lærer du på modulet:

 • Om en gruppes specifikke sundhedsproblemer - du vælger selv, hvilken gruppe du arbejder med. 
 • Professionelle metoder til at afhjælpe gruppens specifikke sundhedsproblemer.  
 • Metoder, som du kan bruge til at afdække udviklingsbehovet i behandling og pleje. 
 • At søge litteratur systematisk i forhold til et bestemt sundhedsproblem. 
 • At lave systematiske vurderinger i forhold til et specifikt sundhedsproblem. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig Diplom - i Professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig til sundhedsprofessionelle, som arbejder i klinisk praksis - eller ønsker at komme til det. Du kan være sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, radiograf, bioanalytiker eller på anden vis ansat i sundheds- og socialsektoren. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • har viden om og forståelse for den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer.  
 • har viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af klinisk praksis.   

Færdigheder  

 • kan formidle skriftligt og begrunde problemstillinger og udviklingsbehov relateret til en konkret klinisk praksis.  
 • kan anvende individuelle, organisatoriske og professionsfaglige perspektiver i vurderingen af behov for udvikling af klinisk praksis.   
 • kan søge, vurdere og anvende aktuel viden i planlægning af udviklingsaktiviteter relateret til gruppens specifikke sundhedsproblemer. 

Kompetencer  

 • kan identificere og begrunde udviklingsbehov og mulige tiltag.  
 • kan udvikle egen praksis med afsæt i identificerede udviklingsbehov.  

Indhold  

 • Den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer.  
 • Professionelle metoder til afhjælpning af den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer.  
 • Metoder til afdækning af udviklingsbehov.  
 • Systematisk litteratursøgning og vurdering - relateret til et specifikt sundhedsproblem.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen.