Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ungdomsliv og læring

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Ungdoms- og voksenunderviser

Tilmeld

Forstå, hvordan unge lærer

 • Få indsigt i, hvad der påvirker unge og deres uddannelsesvalg og fravalg.  
 • Få værktøjer og viden til at planlægge undervisning, som rammer de unge. 

Unge står et særligt sted i livet, hvor de er i gang med at danne deres identitet og har travlt med at finde deres ståsted i forhold til andre. Når du underviser unge, er det vigtigt, at du når ind til dem. Derfor styrker det dig og din undervisning, at du kender til de behov og problemstillinger, som er særlige for unges liv og for forskellige grupper af unge. Du skal have indblik i, hvordan og hvorfor unge mennesker vælger en bestemt uddannelse. Hvilke forhold, der typisk får dem til at falde fra. Og hvordan du kan sætte ind for at undgå frafald.  

Den viden får du på modulet Ungdomsliv og læring. Du bliver klædt på til at undervise i forhold til, hvordan unge lærer. Vi kommer rundt om undervisningen lige fra planlægning til at stå foran eleverne og gennemføre undervisningen med og uden forskellige digitale teknologier. Desuden vil du blive klædt på til at samarbejde om undervisningen - med kolleger og med de unge.  

Det vil gøre dig til en stærkere underviser af unge.   

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Fastholdelsesproblematikker, valg og fravalg af uddannelse. 
 • At anvende og vurdere brugen af digitale teknologier i undervisningen. 
 • Forudsætninger og læringsbehov for forskellige grupper af unge. 
 • Om ungdomsliv, socialisering og identitetsudvikling. 

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning, men kan også tages selvstændigt.

Får modulet få tilmeldinger, vil der være mere online undervisning og færre fremmødegange.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med undervisning af unge og voksne på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, produktionsskoler eller som vejleder i sport, kultur og folkeoplysning. 

Adgangskrav 

For at følge dette modul skal du mindst have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.  

Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:  

Kompetencemål 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at  

 • kunne udvikle, planlægge og varetage undervisning ift. unges læring.  
 • kunne indgå i tværfagligt samarbejde om og med den unge med forskellige forudsætninger.  
 • kunne udvikle egen underviserrolle ift. livslang læring og unges læring.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:  

Viden 

 • have viden om unges valg og fravalg af uddannelse.  
 • have viden om fastholdelsesproblematikker.  

Færdigheder 

 • kunne anvende og vurdere brug af digitale teknologier i undervisningen.  
 • kunne tilrettelægge og udføre undervisning for grupper af unge med forskellige behov og læringsforudsætninger.  
 • have viden om ungdomsliv, socialisering og identitetsudvikling. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Der er intern bedømmelse af den afsluttende prøve.