Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ungdomsliv, socialisering og identitet

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Unge og voksnes læreprocesser

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få inspiration til, hvordan du kan motivere unge og skabe inspirerende læringsmiljøer, som de udvikler sig i 

 • Lær hvordan du rammer forskellige unge målgrupper med forskellige metoder og tilgange. 
 • Forstå hvordan unges identitet udvikler sig og brug den viden som en forudsætning i forbindelse med facilitering af processer rettet mod organisations- og arbejdsplanlægning. 

Du kan tvinge en hest til truget, men du kan ikke tvinge den til at drikke - og det samme gælder børn og unges læring. Selv om det kan føles som om, at børn og unge kæmper mod bedre vidende, så er det sjældent tilfældet. Det handler ofte om at arbejde med dem og ikke mod dem.  

På dette modul bliver du bedre klædt på til at arbejde med børn og unge og forstå nogle af de mekanismer, som kan være med til at skabe medejerskab og motivation for læring. Du kommer til at få en dybere indsigt i unges identitetsudvikling og selvdannelse samt nogle af de mekanismer, som du skal anvende for at skabe læring og kompetenceudvikling i forskellige kontekster. 

At samle børn og unge som én gruppe er selvfølgelig en forsimpling. Derfor vil du på modulet få indsigt i særlige målgrupper og problemstillinger, så du kan differentiere dine metoder efter målgruppen. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan børn og unges identitetsudvikling og selvdannelse giver mulighed for at skabe involverende og motiverende læringsmiljøer.  
 • Lær at skabe inkluderende læreprocesser og -miljøer i en organisationsramme.  
 • Bliv bedre til at sikre sammenhængen mellem strategiske mål, kompetenceudviklingsbehov og uddannelsesplanlægning.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der gerne vil have ny inspiration og faglighed til at skabe engagement og involvering for læring hos børn og unge. Du vil samtidig gerne blive bedre til at koble organisations- og arbejdsplanlægning med det direkte arbejde med børn og unge i din praksis.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan forestå planlægning, gennemførelse og evaluering af inkluderende læreprocesser i en organisationsramme.  
 • kan påtage sig ansvar for at involvere unge og skabe motiverende læringsmiljøer.  
 • kan medvirke til sikring af sammenhængen mellem strategiske mål, kompetenceudviklingsbehov og uddannelsesplanlægning.  
 • har indsigt i unges identitetsudvikling og selvdannelse. 
 • har viden om læring og kompetenceudvikling i forskellige kontekster.  
 • har indsigt i organisatoriske og læringsmæssige forudsætninger i forbindelse med facilitering af processer rettet mod organisations- og arbejdsplanlægning. 
 • har viden om teorier og metoder om kursus- og uddannelsesplanlægning og kan differentiere metoder efter målgruppen. 
 • har indsigt i særlige målgrupper og problemstillinger.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censor.