Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Akutsygepleje

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Borgernær sundhed

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler - SD i Borgernær sundhed

Tilmeld

Bliv rustet til at håndtere akutte situationer i sygeplejen

 • Få den nyeste viden om og metoder til at håndtere akutte situationer i borgerens hjem. 
 • Forstå, hvordan du bedst kommunikerer effektivt og sikkert i akutte situationer. 

Vil du fungere som sygeplejerske i den kommunale akutindsats, har du behov for en solid ballast for at blive sikker og handlekraftig i akutte situationer. Patienternes sikkerhed og en høj kvalitet i plejen afhænger af din indsats. Derfor er det vigtigt, at du får den nyeste viden om og metoder til at håndtere akutte situationer i borgerens hjem.  

Det får du på modulet Akut sygepleje. Her udvikler du færdigheder til både at håndtere de nødvendige instrumenter sikkert og professionelt og til at kommunikere klart til samarbejdspartnere. Desuden opøver du en faglig dømmekraft og evne til at træffe kliniske beslutninger ved akut forværring af situationen.  

Ved at kunne handle sikkert og professionelt i akutte situationer kan du være med til at nedbringe antallet af forebyggende indlæggelser til gavn for samfundet og det enkelte menneske. 

Det lærer du på modulet:

 • Formål med og krav til kommunale akutindsatser. 
 • Systematiske metoder til observation og vurdering af akutte situationer. 
 • Effektiv og sikker kommunikation. 
 • Om akutte situationer i forbindelse med multisygdom og polyfarmaci. 
 • Patientsikker håndtering af medicin- og væskeindgift. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig diplom - i Borgernær sundhed, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig primært til sygeplejersker, som arbejder eller gerne vil arbejde i den kommunale akutindsats.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering 

Viden  

 • kan reflektere over og systematisk anvende teori og metoder i vurdering af akut ændring af borgers tilstand.  
 • har viden om og forståelse for de grundlæggende principper og aktuelle metoder i udøvelse af akut sygepleje.  
 • har viden om og forståelse for farmakodynamik og -kinetik ved indgift af intravenøs medicin.  

Færdigheder  

 • kan anvende metoder til systematisk at observere, måle og følge op på akutte ændringer i borgerens helbredstilstand. 
 • demonstrerer faglig dømmekraft i akut forværring af kronisk sygdom og kan formidle dette til samarbejdspartnere gennem sikker mundtlig kommunikation. 
 • kan mestre instrumentelle færdigheder relateret til akut sygepleje.  

Kompetencer  

 • kan påtage sig et fagligt ansvar for observation, vurdering og behandling af akut forværring i borgerens situation inden for rammerne af en professionel etik.  
 • kan træffe kliniske beslutninger ved akut forværring af borgerens situation.  
 • kan indgå selvstændigt i det faglige og tværfaglige samarbejde om at forebygge indlæggelse og håndtere akutte situationer i borgerens eget hjem. 

Indhold  

 • Formål med og krav til kommunale akutindsatser.  
 • Systematiske metoder til observation og vurdering af akutte situationer.  
 • Effektiv og sikker kommunikation. 
 • Akutte situationer i forbindelse med multisygdom og polyfarmaci.  
 • Patientsikker håndtering af parenteral medicin- og væskeindgift.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve.