Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler - SD i Professionspraksis

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Inddrag dine klienter eller patienter i klinisk kvalitetsudvikling 

 • Se klinisk kvalitetsudvikling fra dine patienters eller klienters synspunkt. 
 • Forstå, hvordan du kan videreudvikle og styrke kvalitet og kontinuitet i patient- eller borgerforløb. 

Hvad er kvalitet? Det er ikke altid, at det, der bliver opfattet som kvalitet i sundhedssystemet, bliver opfattet på samme måde af de mennesker, som er hovedpersonerne; patienterne og borgerne.  

Hvis du som fagprofessionel i sundhedssystemet vil udvikle kvalitet, er det derfor vigtigt, at du lærer at inddrage patienten eller borgerens perspektiv. På den måde kan du være med til at sikre, at kvaliteten bliver bedre både for borgeren/patienten, for organisationen og for medarbejderne. 

På modulet finder du ud af, hvad kvalitet er, set fra et patient- og borgerperspektiv. Du lærer at inddrage og involvere hovedpersonerne i udvikling af kvalitet. Og du får metoder, som du kan bruge til arbejdet med at udvikle kvaliteten i dialog og samarbejde med patienterne eller borgerne.  

Det vil styrke dit arbejde med at forbedre kvaliteten og skabe bedre forløb set fra borgernes, patienternes og fra organisationens synspunkt.  

Det lærer du på modulet: 

 • Om kvalitet i et patient-/borgerperspektiv. 
 • Kvalitetsudviklingsprocesser i sundhedsvæsnet med fokus på patienten/borgeren. 
 • At involvere patienter/borgere i klinisk kvalitetsudvikling. 
 • Om kvalitet og kontinuitet i forløb set fra både patienters, borgeres og organisationens perspektiv. 
 • Metoder som du kan bruge til kvalitetsudvikling i dialog og samarbejde med patienter og borgere. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig Diplom - i Professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig til fagprofessionelle inden for sundhedsområdet, primært sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre ansatte i sundheds- og socialsektoren. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • kan demonstrere viden og forståelse af, hvad kvalitet er, ud fra et patient-/borgerperspektiv.  
 • kan demonstrere viden og forståelse for metoder, der kan give viden om inddragelse af patienten/borgeren i klinisk kvalitetsudvikling.   

Færdigheder  

 • kan træffe og fagligt begrunde beslutninger omhandlende klinisk kvalitetsudvikling på baggrund af kliniske problemstillinger set ud fra et patient-/borgerperspektiv.  
 • kan inddrage relevant forsknings- og udviklingsarbejde.  

Kompetencer  

 • kan analysere, reflektere og vurdere professionsorienterede udfordringer med fokus på patient- /borgerinddragelse og patient -/borgerinvolvering.  
 • kan indgå i udviklingsarbejde med andre fagpersoner omkring problemstillinger med fokus på patienten/borgeren i sundhedsvæsenet.  

Indhold  

 • Kvalitet i et patient-/borgerperspektiv.  
 • Kvalitetsudviklingsprocesser med fokus på patienten/borgeren i sundhedsvæsenet. 
 • Patient-/borgerinddragelse og patient-/borgerinvolvering i klinisk kvalitetsudvikling.  
 • Kvalitet og kontinuitet i patient-/borgerforløb, set fra både et patient-/borgerperspektiv og et organisatorisk perspektiv.  
 • Metoder til kvalitetsudvikling i dialog og samarbejde med patienten/borgeren.  
 • Udvikling og dokumentation af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på borgerniveau, gruppeniveau og organisatorisk niveau.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen.