Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Laboratorieanalytisk kvalitetssikring og udvikling

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler - SD i Professionspraksis

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Bliv bedre til at kontrollere, sikre og udvikle biomedicinske analyser i din praksis

 • Fordyb dig i at kvalitetssikre og -udvikle biomedicinske analyser i din egen praksis.  
 • Bliv klædt på til at påtage dig ansvar for kvalitetssikring af bioanalyser i din egen professionspraksis. 

Hvis du til daglig udfører biomedicinske analyser, ved du, at kvaliteten af prøverne er altafgørende. Du skal kunne anvende de statiske test, som er relevante på det laboratorium, hvor du arbejder, så du kan kontrollere og udvikle kvaliteten af dine bioanalyser.  

Det kræver, at du har indsigt i statiske begreber og modeller. Du skal kende til de begreber og metoder, som er relevante for at sikre kvaliteten i dit arbejde.  

På modulet får du mulighed for at fordybe og øve dig i kvalitetssikring inden for det område, som du arbejder med til daglig. Du bliver klædt på til selvstændigt at ajourføre og udvikle din viden om klinisk kvalitetssikring og -udvikling i takt med den udvikling, som påvirker dit arbejde - for eksempel organisatorisk, samfundsmæssig, videnskabelig og teknologisk.  

Med den viden vil du få en faglig ballast, som sikrer kvaliteten i dit arbejde. Du vil kunne samarbejde med kolleger og andre fagprofessionelle om at udvikle kvaliteten i din egen profession.   

Det lærer du på modulet: 

 • Om kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. 
 • Om anvendt statistik. 
 • Om biokemi og biomedicin. 
 • Anvendt kemi og fysik. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig Diplom - i Professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig til sundhedsprofessionelle som for eksempel sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer, bioanalytikere eller på anden vis ansatte i sundheds- og socialsektoren. 

Det er en fordel, hvis du i forvejen har taget valgmodulet ”Teoretisk human genetik og molekylærmedicin” eller på anden vis har viden, færdigheder og kompetencer på tilsvarende niveau.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • kan demonstrere viden om statistiske begreber og modeller, som er relevante for den studerendes egen professionsudøvelse. 
 • kan demonstrere viden om centrale begreber og metoder i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling samt reflektere over disse i forhold til eksisterende procedurer og analyser inden for eget funktionsområde. 

Færdigheder  

 • kan anvende relevante statiske test til kvalitetskontrol og -sikring af bioanalyser i sin professionsudøvelse.  
 • kan anvende centrale begreber og metoder fra kvalitetssikring og -udvikling til at vurdere problemstillinger i eget funktionsområde og begrunde valg af løsning i forbindelse med kvalitetssikring og -udvikling.  
 • kan selvstændigt ajourføre og udvikle sin viden om klinisk kvalitetssikring og -udvikling i takt med den organisatoriske, samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling.  

Kompetencer  

 • kan håndtere relevante statiske metoder i forbindelse med kvalitetssikring og -udvikling inden for eget funktionsområde og dermed påtage sig ansvar for kvalitetssikring af nye metoder.  
 • kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring problemstillinger i relation til kvalitetssikring og -udvikling af bioanalyser i egen professionsudøvelse.   

Indhold  

 • Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.  
 • Anvendt statistik.   
 • Biokemi og biomedicin.  
 • Anvendt kemi og fysik.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen.