Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler - SD i Professionspraksis

Tilmeld

Styrk dine færdigheder inden for molekylærmedicinsk laboratorieteknologi 

 • Bliv bedre til at anvende og udføre molekylærmedicinsk laboratorieteknologi i praksis. 
 • Få indsigt i, hvordan du indgår i samarbejde om at implementere og udvikle laboratorieteknikker. 

Du skal holde dine færdigheder skarpe, når du arbejder som fagprofessionel i et molekylærmedicinsk laboratorium. Der sker hele tiden en udvikling inden for området, som kræver, at du løbende udvikler din viden om området. Så sikrer du, at du kan analysere, vurdere og formidle laboratorieteknologiske og molekylærgenetiske problemstillinger i dit arbejde. 

På modulet Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi får du både indsigt i en række teknikker og teoretisk forskning, og du øver dig i at bruge din viden i praksis. Det vil ikke alene styrke dit daglige arbejde i laboratoriet, men også give dig forudsætningerne for fortsat at udvikle din viden om molekylærmedicinsk laboratorieteknologi i takt med den videnskabelige og teknologiske udvikling.  

Dermed står du stærkere og som en mere kompetent fagprofessionel på dit område både nu og i fremtiden.  

Det lærer du på modulet: 

 • Om molekylærmedicinsk laboratorieteknik. 
 • Om molekylærmedicinsk diagnostik, forebyggelse og behandling. 
 • Om genetiske screeningsprogrammer, genomprojekter og etik. 
 • Om forskningsbaserede molekylærmedicinske laboratorieteknologier og analysemetoder, som kan bruges nu og fremover. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig Diplom - i Professionspraksis.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig til sundhedsprofessionelle som for eksempel sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer, bioanalytikere eller på anden vis ansatte i sundheds- og socialsektoren. 

Det er en fordel, hvis du i forvejen har taget valgmodulet ”Teoretisk human genetik og molekylærmedicin” eller på anden vis har viden, færdigheder og kompetencer på tilsvarende niveau.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • kan demonstrere viden om udvalgte molekylærmedicinske analyseteknikker og forstå, vurdere og reflektere over anvendelsen af disse molekylærmedicinske analysemetoder til diagnostik, forebyggelse og behandling.  
 • kan demonstrere viden om de lovgivningsmæssige og etiske aspekter ved anvendelsen af molekylærgenetiske analyseteknikker.  
 • kan demonstrere viden om kvalitetssikring af molekylærmedicinske analyser og viden om sikkerhed ved arbejdet med disse analyser.  

Færdigheder  

 • kan begrunde, analysere, vurdere og formidle laboratorieteknologiske og molekylærgenetiske problemstillinger i forbindelse med anvendelse af molekylærmedicinske analysemetoder.   
 • kan selvstændigt ajourføre, anvende og udvikle sin viden om molekylærmedicinsk laboratorieteknologi i takt med den videnskabelige og teknologiske udvikling. 

Kompetencer  

 • kan indgå i samarbejde omkring implementering og udvikling af molekylærmedicinske laboratorieteknikker.   
 • kan håndtere problemstillinger omkring lovgivningsmæssige og etiske aspekter ved anvendelsen af molekylærmedicinske analysemetoder i professionsudøvelsen.  
 • kan indgå i samarbejde om sikring og udvikling af kvalitet og sikkerhed i professionsudøvelsen i relation til molekylærmedicinske analysemetoder.   

Indhold  

 • Molekylærmedicinsk laboratorieteknik.  
 • Molekylærmedicinsk diagnostik, forebyggelse og behandling.  
 • Genetiske screeningsprogrammer, genomprojekter, etik.  
 • Forskningsbaserede molekylærmedicinske laboratorieteknologier og analysemetoder med aktuel og fremtidig relevans for det molekylærmedicinske analyseområde.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen.