Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Udvikling i klinisk praksis - dokumentation og implementering

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler - SD i Professionspraksis

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Brug forskning til at udvikle egen praksis for en gruppe, du selv vælger

 • Undersøg, hvordan du kan forbedre pleje og behandling for en gruppe af patienter eller brugere, som du arbejder med til daglig. 
 • Forstå, hvordan du bruger udviklings- og forskningsresultater, samt dokumenterer og formidler.  

Der findes masser af forskning og udviklingsprojekter, hvis resultater kan forbedre klinisk praksis. Du kan selv lære at bruge resultaterne i behandling og pleje af dine patienter og brugere. Og det betyder, at du kan tilbyde bedre vilkår og behandling i din praksis. Ikke alene nu. Også fremover kan du følge med i udviklingen og fortsat arbejde med at tilpasse din behandling til de resultater, som dokumenterer den bedste behandling og pleje.  

Hvordan du arbejder med at bruge forskning til at udvikle din egen kliniske praksis, kan du lære på modulet. Du får viden og metoder om, hvordan du kan implementere, dokumentere og formidle. Og dermed bliver du klædt på til at samarbejde med andre om at udvikle praksis.   

Det lærer du på modulet:

 • Om udviklings- og forskningsresultater, der handler om den gruppe af patienter eller brugere, som du arbejder med i klinisk praksis. 
 • Metoder, som du kan bruge til at implementere og formidle viden i din praksis. 
 • Metoder, som du kan bruge til at undersøge og dokumentere forhold i din praksis. 
 • Metoder til at vurdere, hvilken effekt udviklingen har.  

Modulet er en del af Sundhedsfaglig Diplom - i Professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig til sundhedsprofessionelle, som arbejder i klinisk praksis. Du kan være sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, radiograf, bioanalytiker eller på anden vis ansat i sundheds- og socialsektoren. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • har viden om individuelle, organisatoriske og faglige perspektiver på udvikling af klinisk praksis.  
 • har viden om teori og metoder i relation til undersøgelse, dokumentation og implementering i klinisk praksis.   

Færdigheder  

 • kan vurdere udviklings- og forskningsresultater med relevans for den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer og begrunde forslag til implementering i praksis.   
 • kan vurdere og formidle viden om metoder til undersøgelse og dokumentation i klinisk praksis.  
 • kan vurdere mulige effekter af udviklingstiltag.   

Kompetencer  

 • kan i samarbejde udvikle praksis for en udvalgt gruppe med sundhedsproblemer.  
 • kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling i klinisk praksis.  

Indhold  

 • Udviklings- og forskningsresultater relateret til den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer. 
 • Metoder til implementering og formidling af viden i klinisk praksis.   
 • Metoder til undersøgelse og dokumentation i klinisk praksis.  
 • Metoder til vurdering af effekt af udvikling i klinisk praksis.  

 

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen.