Gå til hovedindhold

Hvem samarbejder vi med?

Få overblik over UC SYD's partnerskaber og samarbejder med kommuner, region, uddannelsesinstitutioner og andre aktører.

UC SYD har et særligt ansvar

UC SYD er den største uddannelsesinstitution i det sydjyske. En vidensinstitution, et samlings-punkt for landsdelen. UC SYD spiller en central rolle i forbindelse med højnelse af kompetence- og vidensniveauet i Sydjylland. Vi vil være en drivkraft i samarbejdet på tværs mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, region og virksomheder.

Vi har et særligt ansvar for at udbyde relevante videreuddannelser, kurser og skræddersyede uddannelsesforløb samt indgå i forsknings- og udviklingssamarbejder med områdets offentlige og private virksomheder.

Derfor indgår vi aftaler om partnerskab og samarbejde med kommuner, region, uddannelsesinstitutioner og andre aktører.

I samarbejdet bygger vi på frugten af aktuel og relevant viden fra egen og andres forskning.

Aftalerne etableres efter følgende model:

  • Partnerskabsaftale på øverste ledelsesniveau - her drøftes og fastlægges den overordnede fælles politik og strategi på baggrund af det konkrete samarbejde, der udmøntes i samarbejdsaftaler på forvaltningsniveau og i afgrænsede projekter. 
  • Samarbejdsaftaler - mellem kommunale forvaltninger/afdelinger/områder og UC SYD's professionsbacheloruddannelser/videncentre/efter- og videreuddannelser, der lægger rammerne for den konkrete sektors samarbejde.
  • Projekter - der udmønter konkrete emner og temaer under partnerskabet og samarbejdsaftaler.