Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Praksis - Videnskabsteori og metode

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Tilmeld

Lær grundlaget for moderne sundhedsfaglighed og de tilgange og problemstillinger, som ligger i sundhed og sygdom

 • Lær om de forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetodiske positioner inden for det sundhedsfaglige felt.
 • Læg grundstenen til din sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Hvorfor behandler vi i det hele taget sygdomme, som vi gør? Og er der andre måder at tænke sygdom og sundhed? På modulet om videnskabsteori og metode kommer du ind under huden på mange af de professionsfaglige beslutninger, som du skal træffe i din daglige praksis. Du kobler din praksis med ny indsigt i videnskabsteoretiske og forskningsmetodiske positioner samt problemstillinger i tilgangen til sundhed og sygdom.

Du kommer til at blive udfordret på din professions- og tværfaglighed, når du blandt andet arbejder med forskningsmetodologi, filosofi samt den evidensbaserede praksis, som underbygger hele sundhedsvæsenet. Du vil lære at søge, udvælge, analysere, vurdere og argumentere for din viden i forhold til sundhedsvæsenets værdier og organisation, så du kan påtage dig ansvar for og udfordre din egen professionsfaglighed og det tværfaglige samarbejde.       

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om en række videnskabsteoretiske positioner samt forskningsmetodologi, og hvordan du relaterer disse til en konkret faglig sammenhæng.
 • Hvordan du søger, analyserer og vurderer kvantitative og kvalitative forskningsartikler og bruger dem i forhold til din praksis.
 • Hvad sundhedsvæsenets værdier betyder set fra et organisatorisk, fagligt og bruger-/patientperspektiv, og hvilke filosofiske ideer der ligger til grund for de værdier.

Modulet er et obligatorisk modul på:

Modulet kan også taget selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er en obligatorisk del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse, og det giver dig en faglig og teoretisk forståelse for din daglige praksis. Den forståelse kan løfte din faglighed både analytisk, argumenterende og praktisk.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • har viden om og indsigt i professionsfaglighed og tværfaglighed i en konkret faglig sammenhæng.
 • har viden om og indsigt i videnskabsteoretiske positioner samt forskningsmetodologi og kan relatere disse til en konkret faglig sammenhæng.
 • har indsigt i forskellige videnskabsteoretiske tilgange til at forstå sundhed og sygdom.

Færdigheder

 • kan søge, analysere og vurdere kvantitative og kvalitative forskningsartikler.
 • kan søge, udvælge, analysere, vurdere, argumentere og formidle viden i forhold til praksis.  
 • kan anvende informationsteknologi.

Kompetencer

 • kan håndtere betydning af forskellige videnskabsteoretiske positioners betydning for håndteringen af sundheds- og sygdomsopfattelser i konkrete faglige sammenhænge.
 • kan indgå i og påtage sig ansvar for samt udfordre såvel egen professionsfaglighed som det tværfaglige samarbejde.
 • kan reflektere over sundhedsvæsenets værdier og deres betydning set fra et organisatorisk, fagligt og bruger-/patientperspektiv.

Indhold

 • Professioner og relationspraksis.
 • Vidensformer, videnskabsteori og forskningsmetodologi.
 • Argumentationsteori.
 • Evidensbaseret praksis.
 • Sundheds- og sygdomsopfattelser.
 • Faglighed og tværfagligt samarbejde.
 • Sundhedspolitik .
Foto af Mette og Anders, der har læst et modul i videnskabsteori hos UC SYD

Læs også: Sygeplejersker og socialarbejdere samlæser videnskabsteori

Den offentlige sektor skal kunne samarbejde, hvis de skal skabe bedre løsninger for borgeren.

Derfor er det nu muligt for bl.a. sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger, lærere, fysioterapeuter og ergoterapeuter at tage et samlæst modul i videnskabsteori. Læs mere.