Gå til hovedindhold

Mål og værdier

UC SYD skaber rammen for ambitiøse studerende, der vil løfte samfundet og gøre en forskel for andre. Hos os går teori og praksis hånd i hånd. Det vi underviser og forsker i bliver gjort anvendeligt i praksis. 

Høje ambitioner

UC SYD skaber rammen for ambitiøse studerende, der vil løfte samfundet og gøre en forskel for andre. Hos os går teori og praksis hånd i hånd. Det vi underviser og forsker i bliver gjort anvendeligt i praksis. Vi balancerer høje ambitioner med et godt studieliv. Og innovation med viden, der virker.

UC SYD er til for de studerende, for samfundet og for fremtiden.

Vores uddannelser er altid på højt niveau, udviklet ud fra den nyeste forskning og direkte anvendelige. Vi afprøver nye læringsformer og udvikler forskning, der kan anvendes i den virkelige verden. UC SYD er en vidensinstitution, der kobler uddannelse og forskning med samfundets aktuelle behov.

UC SYD er en drivkraft i samarbejdet på tværs mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, region og virksomheder. 

Vi stiller høje krav til vores studerende, men giver også meget tilbage. Både i form af høj faglighed, individuelle talentprogrammer og videreuddannelse, der hjælper dem fremad i karrieren. Vi giver vores studerende redskaberne til at realisere deres talent, drømme og ambitioner.

UC SYD er rammen om det gode studieliv og faglig fordybelse. For studerende, der vil forme fremtiden.

Hvad gør vi?

Uddannelse for livet

Vi uddanner studerende til bestemte professioner. De fire største er lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver. Mange studerende vender tilbage senere i livet for at tage videreuddannelse hos os. Vi tilrettelægger særlige forløb for dem og de organisationer, der sender dem af sted for at lære mere.

På UC SYD er de studerendes udvikling og karriere det vigtigste. Derfor lærer vi dem at omsætte viden til virkelighed. Vi sørger for, at de både bliver specialister I deres eget fag og mestrer det tværfaglige samarbejde. Allerede under uddannelsen arbejder de med konkrete problemstillinger hos fremtidige arbejdspladser og skaber netværk, der holder. Også efter eksamen er i hus.   

Samtidig holder vi fingeren på pulsen ved at møde vores dimittender, når de har fået erfaring fra deres profession og deler deres viden med os. Vi forsker i, hvordan hverdagen i Danmarks børnehaver, skoler og sygehuse er, og hvordan den kan blive bedre. Vi hjælper også med at få det til at ske gennem udviklingsprojekter sammen med dem.

Hvem er vi?

UC SYD er én af Danmarks syv professionshøjskoler, eller University Colleges, som vi også kaldes.

UC SYD blev dannet i 2010 ved en fusion af det daværende UC Vest, med hovedsæde i Esbjerg, og det daværende UC Syd med hovedsæde i Haderslev.

Birthe Friis Mortensen har været rektor siden 2012.

Vores værdier

Vitalitet, ambition, nærhed, balance

Vores værdier er grundlaget for vores holdninger og måden hvorpå vi handler.
Det vi tror på, og det som driver os.

Vitalitet

Vi arbejder på at udvikle levende uddannelser, der forener menneskelig udvikling og et højt fag-ligt vidensniveau. Fordi vi mener, at mennesker udvikler sig bedst i dynamiske miljøer, tilpasset den enkeltes behov.

Ambition

Vi har høje ambitioner. Drivkraften i uddannelse og arbejde er et højt fagligt niveau skabt via gensidige høje krav, praksisnær forskning og evnen til at tænke nyt.

Nærhed 

Vi tager vare på menneskelige relationer. Talent skal udvikles i trygge rammer, med øje for den enkelte studerende og i tæt samarbejde med nærområdets arbejdspladser og virksomheder.

Balance

Vi mener, at det meningsfyldte liv balancerer studie, arbejde og fritid. At livskvaliteten stiger, når der er rum og overskud til at fokusere på faglig fordybelse og tryghed om det videre arbejdsliv.