Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

OM UC SYD

UC SYD i tekst og tal

Strategi og organisation

Hvad er UC SYD for en størrelse? Hvad er vores mål og værdier? Hvordan er vi organiseret? Hvem samarbejder vi med? Find svar på dette og meget mere på denne side.

01

Fra uddannelsesinstitution til samfundsaktør

Hos UC SYD har vi en klar ambition om, at vi ikke bare vil være en uddannelsesinstitution. Vi vil også være en samfundsaktør som blander sig i vores omverden. Vi har meninger og holdninger, og vores medarbejdere opfordres til at give den til kende. 

Det gør vi med udgangspunkt i vores Strategi 2025 - med Hoved, hånd og hjerte.

 Strategi 2025: "Det handler om at blive professionel - med både hoved, hånd og hjerte"

Strategi 2025 "Det handler om at blive professionel - med både hoved, hånd og hjerte" er UC SYD's egen strategi. Formålet er et udvikle UC SYD på en række strategisk udvalgte områder. Områderne understøtter de mål, der udstikkes i den strategiske rammekontrakt. UC SYD har tre prioriterede fokusområder i strategiperioden: Regional ansvarlighed, professionel kvalitet og grøn omstilling. 

Strategi 2025 omfatter perioden frem til den 31. december 2025. 

Se vores strategifilm her:

Forskningsstrategiske pejlemærker

Visionen for forskningen ved UC SYD er at bedrive selvstændig, praksisnær og anvendelsesorienteret forskning med forankring i vores uddannelser og forskningsprogrammer. Forskningen skal matche professionsfeltets behov og leve op til internationale og anerkendte standarder for professionsforskning. Læs mere i de Strategiske pejlemærker for forskning ved UC SYD.

UC SYD er tilsluttet den nationale code of conduct. Læs om UC SYDs politik for ansvarlig forskningspraksis her.

International strategi

UC SYD's internationale strategi har bl.a. det formål, at det internationale skal være en naturligt integreret del af UC SYDs uddannelser og forskningsmiljø. Det internationale skal således være tilgængeligt for alle medarbejdere og studerende og bidrage til at gøre UC SYD til et udsynet studiested og en attraktiv arbejdsplads.

Digitale ambitioner

Fem ambitioner for det digitale

UC SYDs vedtægt

Vedtægterne sætter rammen for UC SYDs virke.
UC SYDs vedtægt - Bilag til vedtægt

Strategisk rammekontrakt

De strategiske rammekontrakter indeholder strategiske mål for UC SYDs kerneopgaver og er en aftale mellem UC SYD og Uddannelses- og forskningsministeriet.

Strategisk rammekontrakt 2018-2021 

Strategisk rammekontrakt 2022-2025

Institutionsplan

UC SYD's institutionsplan

02

UC SYD

UC SYD er den største uddannelsesinstitution i Sydjylland. En vigtig vidensinstitution, et samlingspunkt for landsdelen. Vi har 13 professionsbacheloruddannelser, en erhvervsuddannelse og to erhvervsakademiuddannelse. Vi udbyder en lang række videreuddannelser og bedriver udvikling og forskning inden for pædagogik, sundhed, og samfundsfag. Center for undervisningsmidler hjælper områdets skoler med kurser og materialer.

UC SYD har omkring 5.000 studerende på grunduddannelserne, heraf 600 internationale, ca. 2.500 på videreuddannelserne og mere end 600 medarbejdere fordelt på fire campusser i Esbjerg, Haderslev, Kolding, og Aabenraa, samt en uddannelsesfilial i Tønder.

Vil du vide mere om, hvor mange studerende, der er på de forskellige uddannelser og campusser og hvor mange medarbejdere, der er tilknyttet hvert campus, kan du finde yderligere information her.

03

Mål og værdier

UC SYD skaber rammen for ambitiøse studerende, der vil løfte samfundet og gøre en forskel for andre. Hos os går teori og praksis hånd i hånd. Det vi underviser og forsker i bliver gjort anvendeligt i praksis. 

Høje ambitioner

UC SYD skaber rammen for ambitiøse studerende, der vil løfte samfundet og gøre en forskel for andre. Hos os går teori og praksis hånd i hånd. Det vi underviser og forsker i bliver gjort anvendeligt i praksis. Vi balancerer høje ambitioner med et godt studieliv. Og innovation med viden, der virker.

UC SYD er til for de studerende, for samfundet og for fremtiden.

Vores uddannelser er altid på højt niveau, udviklet ud fra den nyeste forskning og direkte anvendelige. Vi afprøver nye læringsformer og udvikler forskning, der kan anvendes i den virkelige verden. UC SYD er en vidensinstitution, der kobler uddannelse og forskning med samfundets aktuelle behov.

UC SYD er en drivkraft i samarbejdet på tværs mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, region og virksomheder. 

Vi stiller høje krav til vores studerende, men giver også meget tilbage. Både i form af høj faglighed, individuelle talentprogrammer og videreuddannelse, der hjælper dem fremad i karrieren. Vi giver vores studerende redskaberne til at realisere deres talent, drømme og ambitioner.

UC SYD er rammen om det gode studieliv og faglig fordybelse. For studerende, der vil forme fremtiden.

Hvad gør vi?

Uddannelse for livet

Vi uddanner studerende til bestemte professioner. De fire største er lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver. Mange studerende vender tilbage senere i livet for at tage videreuddannelse hos os. Vi tilrettelægger særlige forløb for dem og de organisationer, der sender dem af sted for at lære mere.

På UC SYD er de studerendes udvikling og karriere det vigtigste. Derfor lærer vi dem at omsætte viden til virkelighed. Vi sørger for, at de både bliver specialister I deres eget fag og mestrer det tværfaglige samarbejde. Allerede under uddannelsen arbejder de med konkrete problemstillinger hos fremtidige arbejdspladser og skaber netværk, der holder. Også efter eksamen er i hus.   

Samtidig holder vi fingeren på pulsen ved at møde vores dimittender, når de har fået erfaring fra deres profession og deler deres viden med os. Vi forsker i, hvordan hverdagen i Danmarks børnehaver, skoler og sygehuse er, og hvordan den kan blive bedre. Vi hjælper også med at få det til at ske gennem udviklingsprojekter sammen med dem.

Hvem er vi?

UC SYD er én af Danmarks syv professionshøjskoler, eller University Colleges, som vi også kaldes.

UC SYD blev dannet i 2010 ved en fusion af det daværende UC Vest, med hovedsæde i Esbjerg, og det daværende UC Syd med hovedsæde i Haderslev.

 

Vores værdier

Vitalitet, ambition og nærhed

Vores værdier er grundlaget for vores holdninger og måden hvorpå vi handler.
Det vi tror på, og det som driver os.

Vitalitet

Vi arbejder på at udvikle levende uddannelser, der forener menneskelig udvikling og et højt fag-ligt vidensniveau. Fordi vi mener, at mennesker udvikler sig bedst i dynamiske miljøer, tilpasset den enkeltes behov.

Ambition

Vi har høje ambitioner. Drivkraften i uddannelse og arbejde er et højt fagligt niveau skabt via gensidige høje krav, praksisnær forskning og evnen til at tænke nyt.

Nærhed 

Vi tager vare på menneskelige relationer. Talent skal udvikles i trygge rammer, med øje for den enkelte studerende og i tæt samarbejde med nærområdets arbejdspladser og virksomheder.

04

Organisationen

Bestyrelsen er UC SYDs øverste myndighed og sætter de overordnede rammer for institutionen. Den daglige drift varetages af direktionen bestående af rektor og 3 direktører.

Få et overblik over UC SYDs samlede organisation: Organisationsdiagram

Bestyrelsen

Se oversigt over medlemmerne i UC SYDs bestyrelse, og find billeder til download:

Bestyrelsen

Mette Bossen Linnet
Skolelærer, medlem af regionsrådet i Region Syddanmark for Venstre
mbl@rsyd.dk
Udpeget af Region Syddanmark og kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
Billede

Diana Mose Olsen, bestyrelsesformand
Forstander på Mandecenteret
diol@esbjerg.dk
Udpeget af Region Syddanmark og kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
Billede

Mie Vode Moll
Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening, Region Syd
mvm@socialraadgiverne.dk
Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) efter dialog med AC. 
Billede

Poul Flack-Jensen
Faglig sekretær ved socialpædagogerne Sydjylland, Esbjerg (næstformand)
pfj@sl.dk
Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) efter dialog med AC. 
Billede

Helle Kruse Hansen
Kredsformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark
hkh@dsr.dk
Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) efter dialog med AC. 
Billede

Anke Spoorendonk
Fhv. minister, Sydslesvigsk Forening
Udpeget af det danske mindretal syd for grænsen (Sydslesvigsk Forening)
Anke.spoorendonk@ssw.de

Ole Skøtt
Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU
dekan@health.sdu.dk
Udpeget af Syddansk Universitet
Billede

Ulla Tørnæs
Fhv. minister og folketingsmedlem for Venstre
ulla@krogsdal.com
Udpeget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering, har tilsammen indsigt i forskning, videregående uddannelser og det private erhvervsliv. 
Billede

Peder J. Madsen
Adm. direktør, Hotel Koldingfjord
pm@koldingfjord.dk
Udpeget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering, har tilsammen indsigt i forskning, videregående uddannelser og det private erhvervsliv. 
Billede

Mads Skau
Borgmester, Haderslev Kommune
mskau@haderslev.dk
Udpeget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering, har tilsammen indsigt i forskning, videregående uddannelser og det private erhvervsliv. 
Billede

Jens Torkild Bak
Pen. domprovst over Ribe Domprovsti
jtb@km.dk
Udpeget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering, har tilsammen indsigt i forskning, videregående uddannelser og det private erhvervsliv. 
Billede

Benjamin Brixley
Pædagogstuderende ved UC SYD
3034811@ucsyd.dk
Valgt af og blandt de studerende ved professionshøjskolen.
Billede

Julie Einshøj Palmqvist Pedersen
Studerende på sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen ved UC SYD
3045507@ucsyd.dk
Valgt af og blandt de studerende ved professionshøjskolen.

Helle Juel Johansen
Lektor ved pædagoguddannelsen, UC SYD
hjjo@ucsyd.dk
Valgt af og blandt medarbejderne ved professionshøjskolen
Billede

Anders Simonsen
Lektor, læreruddannelsen på UC SYD
ahsi@ucsyd.dk
Valgt af og blandt medarbejderne ved professionshøjskolen
Billede

Se forretningsorden for bestyrelsen for UC SYD 2023 - bilag til forretningsorden

Dagsordner og referater

Her finder du dagsordner og referater for de seneste 5 år:

Ledelse

Klik på nedenstående for at få kontaktoplysninger på ledere i UC SYD og billeder til download. 

Direktion

Alexander von Oettingen
Rektor
avoe@ucsyd.dk
7266 5209

Stine Bilstrup Rask
Ressourcedirektør 
sbra@ucsyd.dk
7266 2063

Anette Nicolaisen
Direktør for Samfund og sundhed
anic@ucsyd.dk
7266 2923

Morten Kallestrup
Direktør for Pædagogik og skole
mkal@ucsyd.dk
7266 2031

Hele direktionen

Kreditering: Charlotte Dahl

Institutchefer

Carsten Olesen Lund, Institut for samfund og kommunikation
cvlu@ucsyd.dk  
7266 4107

Dorthe Kingo Thruelsen, Institut for skole
dkth@ucsyd.dk
3091 4753

Christina Lodberg Honoré, Institut for sundhed
clho@ucsyd.dk
7266 2283

Jesper Wiese, Institut for pædagogik
jwie@ucsyd.dk

Studiechefer og -ledere

Studiechefer

  Hans Tauman, læreruddannelsen i Esbjerg
  htau@ucsyd.dk
  7266 3041

  Studieledere

  Anne Lønstrup Harving, pædagoguddannelsen i Esbjerg
  ahar@ucsyd.dk
  7266 4307
   

  Rikke Lise Steffensen, sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg og Aabenraa
  rlst@ucsyd.dk
  7266 2862

  Pia Mortensen, bioanalytikeruddannelsen og laborantuddannelsen
  pmor@ucsyd.dk
  7266 2732

  Camilla Moesgaard, socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg og Aabenraa
  camo@ucsyd.dk
  7266 2936

  Vacant, læreruddannelsen i Haderslev

  Lars Wahlun Pedersen, pædagoguddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen i Kolding
  lwpe@ucsyd.dk
  7266 5722

  Lene Kjærgård-Jensen, jordemoderuddannelsen
  ljen@ucsyd.dk
  7266 2821

  Malene Aagard, ergoterapeutuddannelsen og fysioterapeutuddannelsen
  maag@ucsyd.dk
  7266 2743

  Margrethe Cæsar Bjerg, administrationsbachelor- og skatteuddannelsen
  mcbj@ucsyd.dk
  7266 2926

  Mette Bonde, lyddesign
  mbon@ucsyd.dk 
  7266 5140

  Pia Øxenberg Hansen, ernæring og sundhed
  poha@ucsyd.dk
  7266 5125

  Tina Have Laursen-Day, grafisk kommunikation
  thld@ucsyd.dk
  7266 5100

  Mette Kristensen Rasmussen , pædagoguddannelsen i Aabenraa og Tønder
  mkra@ucsyd.dk 
  7266 5637

  Studieservice

  Tine Jessing Hvass, Studiechef Studieservice
  tjhv@ucsyd.dk
  7266 2258

  Diana Stensgaard Biltoft, Studieadministrativ leder - EVU og optagelse/SU
  dsbi@ucsyd.dk
  7266 4046

  Hanne Møller Munksgaard, Trivselsenheden
  hmmu@ucsyd.dk
  7266 2265

  Lene Rasmussen, Studieadministrativ leder - Team lærer, kommunikation, ernæring og sundhed, pæd/pau
  lras@ucsyd.dk
  7266 5605

  UC SYD Efter- videreuddannelse

  Søren Boy Larsen, efter- og videreuddannelseschef
  sbla@ucsyd.dk
  7266 2512
  (Billeder er på vej)

  Anja Hassig Lyberth Anderskouv, uddannelseskonsulent
  0-6 års pædagogik
  aand@ucsyd.dk
  7266 3042
  Billede 1 - billede 2

  Lone Houmann Holst, chefkonsulent
  Undervisning og pædagogik
  lhho@ucsyd.dk
  7266 5211
  Billede 1 - billede 2

  Betina Lykke Bergmann
  Lektor
  blbe@ucsyd.dk
  7266 2944
  (billede er på vej)

  Hans-Henrik Jessen
  Områdeleder
  hhje@ucsyd.dk
  7266 4190
  Billede

  Trine Tybjerg Holm
  Områdeleder 
  ​​​​ttho@ucsyd.dk
  7266 2214
  (billede er på vej)

  Mette Kristensen Rasmussen 
  Studieleder 
  mkra@ucsyd.dk 
  7266 4093
  (billede er på vej) 

  Kommunikation

  Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen, kommunikationschef
  mdan@ucsyd.dk 
  7266 2529 

  Billede 1billede 2

  CFU

  Tina Kolding Christensen, CFU leder
  tkch@ucsyd.dk
  7266 5935

  Bibliotek

  Anette Grube Lorentzen, Biblioteksleder
  aglo@ucsyd.dk
  7266 4179

  Bygningsdrift

  Kim Petri Pedersen, Leder af bygningsdrift
  kppe@ucsyd.dk  
  7266 4326

  Jan Hansen, Driftsleder, Bygningsdrift
  jhan@ucys.dk
  7266 4102

  Lise-Lotte Udesen, Rengøringsleder
  liud@ucsyd.dk
  7266 2480

  Nina Hasselmann, Rengøringsleder
  nhas@ucsyd.dk
  7266 4281

  Professionshøjskolernes Censorsekretariat

  Louise Liljensøe Andresen, Sekretariatsleder
  llan@ucsyd.dk
  7266 5170

  Digital

  Peter Meyer Hansen, Chef for digitalisering og it-drift
  pmha@ucsyd.dk
  7266 2404

   

  Uddannelsesudvalg

  Uddannelsesudvalgene er en del af lovgivningen om professionshøjskoler. Hver enkelt uddannelse på UC SYD har sit eget uddannelsesudvalg, der består af personer med kompetence inden for udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og af personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

  Uddannelsesudvalget rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget afgiver også indstillinger om studieordninger inden for udvalgets område til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

  Du finder en oversigt over uddannelsesudvalgene, deres medlemmer og dokumenter her.

  05

  Hvem samarbejder vi med?

  Få overblik over UC SYDs partnerskabs og samarbejdsaftaler med kommuner, KKR, region, uddannelsesinstitutioner og andre aktører.

  UC SYD har et særligt regionalt ansvar

  UC SYD er den største uddannelsesinstitution i det sydjyske. En vidensinstitution, en samfundsaktør og et samlingspunkt for landsdelen. UC SYD spiller en central rolle i forbindelse med højnelse af kompetence- og vidensniveauet i Sydjylland. Vi vil være en drivkraft i samarbejdet på tværs mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, region og virksomheder.

  Vi har et særligt ansvar for at udbyde relevante videreuddannelser, kurser og skræddersyede uddannelsesforløb samt indgå i forsknings- og udviklingssamarbejder med områdets offentlige og private virksomheder.

  Derfor indgår vi aftaler om partnerskab og samarbejde med kommuner, region, uddannelsesinstitutioner og andre aktører mhp. at understøtte lokal og regional udvikling.

  Vi har også 150 internationale samarbejdspartnere.

  I samarbejdet bygger vi på frugten af aktuel og relevant viden fra egen og andres forskning.

  Aftalerne etableres efter følgende model:

  • Partnerskabsaftale på øverste ledelsesniveau - her drøftes og fastlægges den overordnede fælles politik og strategi med afsæt i det konkrete samarbejde, der udmøntes i samarbejdsaftaler på forvaltningsniveau og i afgrænsede projekter. 
  • Samarbejdsaftaler - mellem kommunale forvaltninger/afdelinger/områder og UC SYDs professionsbacheloruddannelser/videncentre/efter- og videreuddannelser, der lægger rammerne for den konkrete sektors samarbejde.
  • Projekter - der udmønter konkrete emner og temaer under partnerskabet og samarbejdsaftaler.
  06

  Årsrapporter

  Her finder du UC SYDs årsrapporter fra de seneste 5 år. Her kan du læse om UC SYDs hovedtal, nøgletal, årsberetningen, regnskab m.m.  

  07

  Grønt regnskab

  Her vil du kunne finde vores årlige udgivelse af rapporten om vores grønne regnskab. I rapporten samles der op på mange af de indsatser, som i det forgange år, har haft fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed.