Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Professionsbachelor

Bliv jordemoder

Livet begynder i dine hænder

01

Bliv jordemoder

Et rullebord med mad og flag køres ind på stue 4. I det fjerne høres babygråd. En far klipper stolt en navlesnor. En babys hjertelyd dykker pludselig. En jordemoder smiler stort til to nybagte forældre, fødslen er gået godt. Stemningen på fødegangen er intens og går i bølgegang mellem stilhed og storm. Ikke to fødsler er ens, men jordemoderen har styr på sit håndværk og arbejder med ro og handlekraft for at sikre, at alt forløber, som det skal.  

På jordemoderuddannelsen på UC SYD arbejder vi med graviditet, fødsel og barsel, hvor du kommer til at spille en central rolle i perioden, når en ny familie bliver til. Jordemoderuddannelsen er for dig, der har modet og lysten til at tage ansvar og hjælpe familier i både deres lykkeligste og sværeste stunder.

Fakta om jordemoderuddannelsen

Professionsbachelor i jordemoderkundskab

 • Type : Professionsbachelor
 • Varighed : 3,5 år
 • Beliggenhed : Esbjerg
 • Pladser per årgang : 64
 • Praktik : 50% af uddannelsen
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav

Det er fantastisk at læse til jordemoder. Det er et virkeligt givende arbejde, hvor jeg føler, jeg kan gøre en forskel. Vi har nogle dygtige undervisere, og det er tydeligt at mærke, at de ildsjæle, som startede uddannelsen, fortsat er der. De gør deres yderste for, at vi får det bedste - vi har f.eks. eksterne undervisere fra bl.a. Rigshospitalet og Odense Universitetshospital.

Anna, jordemoderstuderende

Du bliver jordemoder helt ind i sjælen 

På jordemoderuddannelsen på UC SYD lærer du alt om graviditet, fødsel og barsel. Dine undervisere er selv praktikere og ved, hvad de taler om. Det, du lærer på skolebænken, prøver du af i praksis. Faktisk er 50 procent af jordemoderstudiet klinisk uddannelse (praktik), som primært foregår på sygehuse. Allerede inden det første år på studiet er gået, tager du imod dine første børn.  

Du kan forvente at udvikle dig betydeligt over de tre et halvt år, som studiet varer - både personligt og fagligt. På UC SYD bliver du jordemoder i hver en celle i din krop. Du udvikler din selvstændighed, din handlekraft, dine empatiske evner og din viden, så du på din første dag som uddannet jordemoder kan tage ansvaret for dine egne gravide i konsultationen, de fødende på fødestuen og de nybagte forældre. 

jordemoder, Kirstine, studieportræt

Mød en jordemoderstuderende

Kirstine læser til jordemoder

Kirstine læser til jordemoder. Hun var i først tvivl om hun turde, men nu er hun helt sikker på at det var det rigtige valg.
Anne-Louise Karstoft Klein medarbejderbillede UC SYD

Mød en underviser

Anne-Louise er underviser på jordemoderuddannelsen

Det bedste er at arbejde sammen med kommende jordemødre og være med til at gøre dem vidende, reflekterende og kompetente til at varetage omsorgen for gravide, fødende og nye familier. Det er både motiverende og meningsfuldt.
02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Studiestart

Der er studiestart på jordemoderuddannelsen i uge 36 og uge 6.

Det er vores studieadministrative system, der automatisk fordeler ansøgere ud på studiestart i september og studiestart i februar.

Optag

Jordemoderuddannelsen optager 35 procent i kvote 1 og 65 procent i kvote 2.

Adgangskvotient

Er du nysgerrig på, hvad adgangskvotienten var ved det seneste optag? Find adgangskvotienten for kvote 1-optaget her.

Kvote 1: Adgangskrav og optagelse

Kvote 1: Adgangskrav til jordemoder

For at søge optagelse på jordemoderuddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)

Og du skal have bestået kemi C eller bioteknologi A eller biologi A.

Der gives merit for det specifikke adgangskrav, hvis du har gennemført første studieår på en anden sundhedsfaglig bacheloruddannelse. 

Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) skal du søge gennem kvote 2. Det er uanset, om den er taget i Danmark eller i udlandet, eller om det er en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes. I alle tilfælde skal du søge gennem kvote 2.

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Kvote 2: Adgangskrav og optagelse

Kvote 2: Adgangskrav til jordemoder

For at søge optagelse på jordemoderuddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX med kemi C eller bioteknologi A eller biologi A.

eller

 • Ambulancebehandler
 • Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
 • Hospitalsteknisk assistent
 • Redderuddannelsen (speciale ambulanceassistent)
 • Tandklinikassistent
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Veterinærsygeplejerske

Ved alle disse gælder specifikke adgangskrav: dansk A, engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C. Samt enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A.

eller

Godkendt udenlandsk eksamen med enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Hvis du har gennemført første studieår på en anden sundhedsfaglig bacheloruddannelse, gives der merit for kemi C eller bioteknologi A eller biologi A. 

De specifikke adgangskrav skal være beståede.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Læs mere om supplering på ug.dk

Kvote 2: Vurderingskriterier til jordemoder

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

Hvis du har mere end 12 måneders aktiviteter, må du gerne kvalificere din motiverede ansøgning med yderligere aktiviteter. Vi tager udgangspunkt i følgende vurderingskriterier: 

For ansøgere med en gymnasial eksamen, der opfylder adgangskravene: 

*Vi godtager både rundrejser og udlandsophold med erhvervsarbejde eller frivilligt, dog ikke au pair-ophold. Praktikophold på udenlandske fødeafdelinger vægtes ikke højere end andre udlandsophold, og inden du betaler for et sådant praktikophold, bør du nøje overveje de etiske aspekter og risiciene for egen psykisk sundhed.

For ansøgere med relevant erhvervsuddannelse, som søger og opfylder adgangskravene:

Læs de ofte stillede spørgsmål om vurderingskriterier.

Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsproces

Sådan søger du

Søg via optagelse.dk

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her.

Brug for hjælp?

Du finder hjælp til at udfylde din ansøgning på optagelse.dk her. Og er du stadig i tvivl om noget, du ikke kan finde svaret på, så kontakt os og lad os hjælpe dig.

Følg din ansøgning

nemStudie er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på nemStudie.

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om nemStudie.

Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette studieår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem nemStudie, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 26. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen.

Det kan f.eks. være fordi, at du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven.

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, kan det være en god idé at holde øje med siden for ledige studiepladser.

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær jordemoder og bioanalytiker.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis?

Har du en udenlandsk eller international eksamen (IB), skal du søge ind på uddannelsen gennem kvote 2 på optagelse.dk. Dette gælder også, hvis du er fra Storbritannien uanset statsborgerskab.

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet, både når du søger arbejde eller uddannelse. Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet.

Du kan også undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i eksamshåndbogen.

Søger du ind med et udenlandsk eksamensbevis skal vi bede dig om at få det oversat til et nordisk sprog eller engelsk. Du skal således, når du ansøger vedhæfte både en kopi af originalt eksamensbevis og en oversættelse af beviset. 

Sprogkrav
Når du søger om optagelse på en uddannelse, der udbydes på dansk, skal du dokumentere, at du har de nødvendige kundskaber i dansk. Du skal både mundtligt og skriftligt være i stand til at gennemføre uddannelsesaktiviteter og aflægge prøver på dansk.

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk (modul 6 i danskuddannelse 3) inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Dette gælder dog ikke, hvis du er nordisk statsborger, idet du opfylder sprogkravet dansk gennem den adgangsgivende eksamen, som du har bestået i dit hjemland.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven inden studiestart på uddannelsen, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Betaling for uddannelse (Studieafgift)
Som borger uden for EU/EØS er det grundlaget for din opholdstilladelse, der er afgørende for, om du er berettiget til at tage uddannelsen gratis eller om du selv skal betale for uddannelsen.

For at kunne vurdere, hvorvidt du er berettiget til gratis uddannelse, er det vigtigt, at du sammen med din ansøgning om optagelse vedhæfter følgende dokumenter:

 • Kopi af opholdskortet (både forside og bagside)
 • Kopi af opholdsbrevet fra myndighederne
 • Evt. ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

 

Har du en kandidatuddannelse?

Har du en gennemført en dansk såvel som en udenlandsk kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt godt blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige studiepladser på uddannelsen.

I særlige tilfælde er det dog muligt at søge dispensation for kandidatuddannelsen. Det kan fx være i forhold til:

 • helbredsmæssige årsager, hvor du ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte kandidateksamen. Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation fra lægen, som bekræfter dette.
 • hvis du ikke længere kan opnå autorisation til anvendelse af uddannelsen på arbejdsmarkedet.
 • hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som er bortfaldet eller i al væsentlighed overflødiggjort. Det er ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation, at den gennemførte kandidatuddannelse ikke længere udbydes, at uddannelsens studieordning er ændret eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ændret. Der kan her lægges vægt på udtalelse fra tidligere uddannelsesinstitution, hvis en sådan kan gives eller en udtalelse fra en faglig organisation i forhold til, hvorvidt ansøgers uddannelse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Dispensationsansøgningen skal være uploadet til din ansøgning inden fristen 15. marts kl. 12.00. 

Din ansøgning vil i øvrigt blive vurderet ud fra uddannelsens vurderingskriterier i kvote 2.

Hvad betyder reglen om nedjustering af karaktergennemsnit for mig?

Fra 2022 gælder nye regler, når en gymnasial eksamen suppleres via gymnasial supplering (GSK), hf-enkeltfag, supplerende overbygningsforløb (SOF) eller lignende. Det betyder, at karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen kan blive nedjusteret (genberegnet), når der søges om optagelse på en videregående uddannelse.

Nedjustering finder sted, hvis:

 • både den gymnasiale eksamen og suppleringsfag er afsluttet den 1. maj 2022 eller senere.
 • der suppleres med fag for at du kan opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.
 • karaktererne fra suppleringsfagene trækker karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen ned.
 • du søger optagelse via optagelse.dk i kvote 1.

Reglen om nedjustering gælder således på jordemoderuddannelsen, da du her skal opfylde specifikke adgangskrav for at blive optaget.

Hvis du søger optagelse på forskellige uddannelser med forskellige specifikke adgangskrav, kan du opleve, at der ved vurderingen af din ansøgning bliver taget udgangspunkt i forskellige gennemsnit.

Genberegningen af det digitale eksamensbevis sker automatisk.

Vil du vide mere? Så læs mere på UddannelsesGuiden.

Sprogkrav når faget foregår på engelsk

Hvis du vælger et eller flere uddannelseselementer på engelsk i uddannelsen, stilles der krav om, at du kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til engelsk B-niveau i Danmark. Hvis du ikke har dette, tilbyder UC SYD at gennemføre en engelsktest svarende til samme kompetencemæssige niveau, som du skal have bestået for at kunne deltage i faget.

 

03

Uddannelsens opbygning

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

Det tager tre et halvt år at blive jordemoder. Halvdelen af uddannelsen er teoretisk og foregår på campus i Esbjerg som forelæsninger, dialogbaseret undervisning, gruppearbejde og selvstudie. Vi afholder også workshops, hvor du øver dig i at tage imod børn på specielle ”fødedukker”, i at sy og i at genoplive et nyfødt barn.

Det første år lærer du om kroppen, graviditetsforløbet og selve fødslen, når alt går, som det skal. Du tager også imod dine første børn. Under resten af uddannelsen lærer du om de komplikationer, der kan opstå. Undervejs i uddannelsen lærer du bl.a. også om kommunikation, psykologi, lovgivning, tværprofessionelt samarbejde mm., så du professionelt kan møde og yde omsorg for gravide, fødende og nye familier.

LÆS OGSÅ: Abort og dødfødsel - jordemoderstuderende får den spritnyeste viden om graviditetens bagsider.

Halvdelen af din uddannelse er praktik 

Halvdelen af uddannelsen er klinisk uddannelse (praktik), hvor du arbejder sammen med en jordemoder for at omsætte teori til praksis. Uddannelsen er opbygget, så du løbende veksler mellem teori og praksis. Du får hurtigt ansvar på dit praktiksted og bliver en del af teamet. Du bliver udfordret, men du er altid tilknyttet en jordemoder, så du aldrig står alene. I løbet af dine praktikperioder kommer du både forbi en fertilitetsklinik, gynækologisk afdeling, jordemoderkonsultation, neonatal afdeling, fødegang, svangre- og barselsafdeling. 

Jordemoderstuderende med dukke

Uddannelsen er skruet sammen, så du trin for trin bliver ført ind i jordemoderfaget og tilegner dig de praktiske færdigheder, så du, på din første dag som nyuddannet, selvstændigt kan foretage graviditetsundersøgelser, varetage en fødsel samt yde omsorg for nyfødte og deres familier. 

Du får tildelt din praktikplads inden studiestart, og det er en forudsætning for optagelse, at du er villig til at afvikle din kliniske uddannelse på et hvilket som helst af de tilknyttede kliniske uddannelsessteder i Esbjerg, Aabenraa, Kolding, Odense/Svendborg. Som studerende tilbringer du halvdelen af uddannelsen på campus i Esbjerg og den anden halvdel i praktik. Praktikstedet er som udgangspunkt det samme alle tre gange. Kun 5 ud af et hold på 32 afvikler deres samlede uddannelse i Esbjerg. I praktikperioderne vil du af og til få tilkaldevagter fra hjemmet, og derfor er det vigtigt, at du arrangerer dig, så du kan nå frem til klinikstedet indenfor max en time. Det kan enten være ved at bo tæt på praktikstedet eller f.eks. ved at låne en gæsteseng hos en studiekammerat i tilkaldevagterne. 

Du bliver tilknyttet en tutor med samme kliniske uddannelsessted, som kan give dig gode råd.  Læs mere om de kliniske uddannelsessteder og pladsfordelingen øverst på siden her.

Mød en anden fødselskultur i udlandet

Du har mulighed for at komme i praktik i udlandet på fjerde og syvende semester. På fjerde semester kan du tage til England, Sverige, Norge, Grønland eller Færøerne i fem, seks eller ni uger, og på syvende semester kan du tage tre-fire ugers praktik hos en af vores samarbejdspartnere i Grønland, Norge, Sverige, Færøerne, England, Uganda, Tanzania eller et helt andet sted, som du selv vælger.

Vores studerende har blandt andet været i Norge, Vietnam, Grønland, England, Canada og Sri Lanka. Læs bl.a. om Annemette, Lise og Julies udlandsophold, hvor de oplevede en helt anden fødselskultur, fordi på Sri Lanka føder man (næsten) selv.

I Danmark går vi meget op i jordemoderomsorg og at være der meget for kvinden og parret. I Afrika var der én stor fødestue med plads til otte. Bortset fra pressefasen klarede kvinderne sig meget selv under fødslen.

Annemette Madsen, jordemoderstuderende

Mød nogle studerende i praktik

To jordemoderstuderende i praktik i Uganda

I praktik i Uganda

19 kroner for en fødsel i Uganda

Cecilie og Nanna tilbragte seks uger i praktik på et hospital i Uganda. De to jordemoderstuderende oplevede en barsk hverdag på fødegangen. 11.000 ugandiske schilling eller 19 danske kroner. Det koster en fødsel på Dr. Ambrosoli Memorial Hospital i Kalongo. Det lyder måske ikke af meget, men faktisk...
04

Studieliv

Uddannelsen er en del af Campus Esbjerg, hvor der foruden os er 13 andre uddannelser. Vi er en lille uddannelse med et tæt sammenhold i vores eget hjørne af campus. Du er ikke i tvivl, når du er landet hos jordemødrene. Vi har anatomiplakater på væggene, underliv i vindueskarmen, brikse og fødedukker. Og så har vi et glasskab i gangen, hvor hver dimitterende årgang donerer en lille frø til vores maskot, storken.

Vi passer på hinanden 

Jordemoderlivet er uforudsigeligt, og vi har ansvaret for liv. Derfor er vi gode til at støtte hinanden både i praktikken og på studiet. Vi har alle sammen været igennem det samme, så det er rart at snakke med hinanden, hvis man f.eks. har været med til en kompliceret fødsel. På uddannelsen er de ansatte gode til at opfange, hvis nogen ikke trives eller har brug for en snak.  

Introuge, dimission og din egen tutor 

I introugen bruger vi god tid på at lære hinanden at kende. Vi spiser morgenmad sammen den første dag og får en introduktion til jordemoderfaget. Der plejer at gå en halv time, så kan man ikke få ørenlyd mere, fordi snakken går. I løbet af ugen introducerer vi til studielivet, til fagene, til Esbjerg, og vi opbygger sociale netværk og finder fælles interesser. Flere af os kommer langvejs fra og vil rigtig gerne lære andre at kende. De jordemoderstuderendes råd laver et RUS-arrangement med sjove aktiviteter, fællesspisning og fællesskab.

Unge mennesker sidder sammen og snakker

Prøv kræfter med velfærdsledelse

Drømmer du om at blive en af fremtidens velfærdsledere?

Vil du gå forrest i udviklingen af velfærden? Vil du styrke de danske velfærdsprofessioner, som holder samfundet i gang? Så deltag i talentforløbet og udvikl dig selv på både et fagligt og personligt plan.

Allerede inden studiestart får du en velkomst-sms fra din tutor, som er en studerende på tredje semester fra samme praktiksted som dig. Hun har skrevet et velkomstbrev til dig den første dag på uddannelsen, og I mødes inden længe til et tutormøde. Når tutorerne dimitterer, laver din årgang et underholdende indslag til deres dimissionsfest.

KREA-klub, fællesfrokost og kagekonkurrence 

Sammenholdet på uddannelsen er enestående. Vi er i praktik halvdelen af tiden, så vi ser ikke hinanden i perioder, men så snart vi er tilbage på studiet, samler vi op lige der, hvor vi slap. På den måde bevarer vi sammenholdet.  

Nogle mødes i uformelle madklubber og holder fester sammen. Hver mandag er der strikke- og hækleklub for de kreative. Vi tager vores nørklerier med, drikker te, spiser slik og hyggesnakker med hinanden. Vi spiser også fællesfrokost på tværs af årgange med dem, som vi deler praktiksted med. På den måde lærer vi hinanden godt at kende, inden vi skal arbejde sammen i praktikken. Hvert forår og efterår afholder vi den store bagedyst, hvor vi slipper kreativiteten løs. I 2017 vandt en flot ’moderkage’-kage. 

Du kan se mere fra kagekonkurrencen, de underholdende dimissionsshows fra tidligere årgange og meget mere på jordemoderuddannelsens Facebookside eller jordemoderuddannelsen på Instagram 

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Åbent hus 2024

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg? Så kom til Åbent Hus, deltag i Studiepraktik, bliv studerende for en dag eller deltag i nogle af vores andre events. Så bliver du klogere på dit valg.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD, og følg en helt almindelig undervisningsdag.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

05

Job & karriere

De fleste nyuddannede jordemødre arbejder på sygehusenes føde- svangre- og barselsafsnit kombineret med, at de har en konsultation for gravide uden for sygehuset. Som jordemoder på sygehuset vejleder du også gravide og deres partnere over telefonen, underviser i fødselsforberedelse, vejleder om amning, føre journalføring, udfører børneundersøgelser, snakker om fødselsforløbet, overleverer til dine kollegaer, tømmer fødestuer og samarbejder med læger og sygeplejersker. Arbejdet foregår i skiftehold. Du arbejder dag-, aften- og nattevagter i både hverdage og weekender. Det betyder, at du ikke altid har fri til fødselsdage og familiefester. Til gengæld har du hverdagsfridage, hvor andre går på arbejde. 

Jordemoderstuderende med dukke

En anden del af jordemoderjobbet på sygehuset er at varetage konsultationer en eller flere dage om ugen. Konsultationerne kan være i samme by som sygehuset eller i en anden by. Her har du dine egne gravide, som du følger hele vejen gennem graviditeten. Du foretager graviditetsundersøgelser og sikrer, at mor og foster har det godt, og at alt forløber, som det skal. Ofte er far med, og han skal også inddrages.  

I dag er det ofte jordemødre, der scanner gravide på sygehusene. Det er en efteruddannelse og er ikke en del af uddannelsen til jordemoder. Uddannelsen tages sideløbende med, at du er ansat i afdelingen på sygehuset. 

På nogle sygehuse er der nu ansat jordemødre på neonatalafdelingen, som er afdelingen for syge og for for tidligt nyfødte børn. 

Nogle jordemødre arbejder som selvstændige og tilbyder f.eks. akupunktur, gravidmassage, fødselsforberedende kurser, scanninger og gravidkonsultationer. 

Sandra Boel, jordemoderstuderende

Læs også: Fra jordemoder til fuldmægtig: Med en kandidat fik Sandra endnu flere jobmuligheder

- På jordemoderstudiet kommer du tidligt ud i praktik og prøver kræfter med arbejdslivet, og det er vildt fedt. Det gjorde så også, at jeg fik en nysgerrighed på at vide mere, og den nysgerrighed spøgte stadig i mit baghoved, da jeg var på barsel. Jeg fik lyst til at bygge nogle flere kompetencer på min uddannelse og finde ud af, hvordan jeg kunne arbejde med sundhed på en anden måde, fortæller Sandra. 

Få Sandras råd til dig, der overvejer at læse en kandidat her.

06

Økonomi

De største udgifter under jordemoderuddannelsen er: 

 • bøger, som beløber sig til cirka 15-20.000 i løbet af hele uddannelsen. 
 • bolig- og transport (beløbet afhænger af, hvor du skal i praktik). 

Du skal selv sørge for bolig, når du er i praktik, og du betaler selv for dine bolig- og transportudgifter. Du er i praktik af flere omgange og samlet set halvdelen af din uddannelse. Det er enten i Esbjerg, Aabenraa, Kolding, Odense eller Svendborg, og du er tilknyttet det samme kliniske uddannelsessted hele uddannelsen igennem. Du kan derfor komme til at tilbringe halvdelen af din uddannelse på campus i Esbjerg og den anden halvdel i klinik i f.eks. Odense. Du vil inden studiestart få en tutor med samme kliniske uddannelsessted som dig, derfor kan hun give dig gode råd. 

Vores studerende anbefaler, at du sparer op inden uddannelsen, hvis du har mulighed for det. Det kan være svært at få tid til studiejob, når du er i en anden by halvdelen af tiden og har skiftende arbejdstider. 

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Vejledning om SU

Har du spørgsmål vedrørende SU (Statens Uddannelsesstøtte)? Så hjælper vores SU-vejledere dig meget gerne.

Er du kommende studerende? Kontakt os her.

Er du nuværende studerende? Kontakt os her.

Du kan også ringe til os.

Dine muligheder for studiestøtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

 

07

Spørgsmål & svar

Hvordan ser en typisk uge ud på teoridelen af studiet? 

Vi har ikke rigtig nogle typiske uger, hvad fagfordeling angår. Det vil være forskelligt fra uge til uge og fra semester til semester. Typisk vil der være planlagt mellem 18 til 21 lektioner fordelt på tre dage. De to sidste dage er henholdsvis en skemafri dag beregnet på selvstudie og/eller gruppearbejde samt en såkaldt 'fællesfokusdag' på seks lektioner, hvor man arbejder i sin studiegruppe med selvstudie i en del af pensum, der er obligatorisk. 

I klinikken har du i gennemsnit 30 timer pr. uge på sygehuset og en dag til selvstudie eller planlagt fælles undervisning. Arbejdet i klinikken er fordelt på alle ugens dage og alle døgnets timer. 

Kan jeg læse videre efter jordemoderstudiet? 

Ja det kan du. Som professionsbachelor i jordemoderkundskab har du flere muligheder. 

Du kan du læse videre på master- og kandidatniveau, hvor der findes flere overbygninger, der er relevante og interessante for jordemødre. Tænk over hvilke interesser, du har, og kontakt de enkelte universiteter for at høre om dine muligheder.  

Du kan også efteruddanne dig med en sundhedsfaglig diplomuddannelse, som du bl.a. finder hos UC SYD Videreuddannelse. 

Derudover kan du tage kortere uddannelser, hvis du f.eks. vil være klinisk vejleder for jordemoderstuderende eller arbejde med ultralydsscanning. 

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

Hvad skal en motiveret ansøgning til jordemoderuddannelsen indeholde?

En motiveret ansøgning skal fortælle eller vise os, hvem du er, og ikke kun hvad du har lavet. Du skal lægge vægt på: 

 • Hvilke personlige egenskaber du har. 
 • Hvad der har betydet noget eller betyder noget for dig i dit liv. 
 • Hvad der har gjort indtryk på dig, og hvad du har lært af det.

En motiveret ansøgning skal indeholde en beskrivelse af dine kvalifikationer og din begrundelse for at søge uddannelsen, og vi skal kunne se en sammenhæng mellem dine kvalifikationer, erfaringer og dit ønske om at læse til jordemoder. Du kan med fordel reflektere over oplevelser, der beskriver dig som person, dine kvalifikationer og egenskaber og gerne relatere det til jordemoderfaget. 

En motiveret ansøgning er personlig, og derfor findes der ingen fast skabelon for, hvordan du skriver en god motiveret ansøgning. 

Den motiverede ansøgning vægter - sammen med studierelevant erhvervserfaring, udlandsophold og højskoleophold - højt i vores samlede vurdering af en kvote 2-ansøger. En motiveret ansøgning må helst ikke fylde mere end 1 A4-side, dog højest 2.

Hvad er studierelevant erhvervserfaring?

Det er arbejde med pleje og/eller omsorg af syge, handicappede, gamle mennesker eller børn før skolealder.

Generelt for studierelevant erhvervsarbejde gælder:

 • Arbejdet skal være lønnet, og det må gerne være spredt ud over to forskellige arbejdsgivere.
 • 18 til 27 timer om ugen tæller halv tid regnet som et gennemsnit over 4 uger.
 • 28 og op efter tæller fuld tid regnet som et gennemsnit over 4 uger. 
 • Erhvervsarbejdet skal være optjent efter det fyldte 18. år.
 • Erhvervserfaring som er erhvervet under uddannelse (praktik) medregnes ikke. 

Eksempler på studierelevant erhvervsarbejde:

 • Personlig handicaphjælper
 • Medhjælper på handicaphjem
 • Faglært eller ufaglært assistent i hjemmeplejen eller på plejehjem
 • Sygehjælper
 • Social- og sundhedshjælper/ - assistent
 • Pædagogmedhjælper i vuggestue eller børnehave eller børnehjem
 • Kommunalt ansat dagplejemor

Vi lægger vægt på, at du i det studierelevante erhvervsarbejde får udfordret din komfortzone og får skubbet til dine grænser. Derudover er det en fordel, at du har prøvet vagtarbejde på forskellige tidspunkter af døgnet. 

Vi vil gerne have dokumentation for erhvervsarbejde i form af en ”arbejdsgivererklæring”. Denne findes på optagelse.dk

Er det vigtigt, at jeg har prøvet en eller anden form for jordemoderarbejde inden jeg søger ind?

Det er på ingen måde nødvendigt, at du har beskæftiget dig med jordemoderfaget, inden du starter. Til gengæld lægger vi stor vægt på, at du har arbejdet med mennesker. Se i øvrigt spørgsmålet om studierelevant erhvervserfaring.

Hvad lægger I vægt på med hensyn til udlandsophold? 

Udlandsopholdet må gerne have et humanitært sigte, men det er ikke et krav, så rundrejser godtages også. En del af vores ansøgere vælger at kombinere udlandsopholdet med erhvervsarbejde for eksempel i form af frivilligt arbejde eller andet. Du skal være opmærksom på, at au pair-ophold ikke godtages, da et vigtigt udbytte af udlandsopholdet er at stå på egne ben. Praktikophold på udenlandske fødeafdelinger vægtes ikke højere end andre udlandsophold, og inden du betaler for et sådant praktikophold, bør du nøje overveje de etiske aspekter og risiciene for egen psykisk sundhed.

Hvad er en relevant erhvervsuddannelse?

Det vil i sidste ende komme an på et skøn fra uddannelsesinstitutionens side, hvad der er en relevant erhvervsuddannelse. Eksempler på relevante erhvervsuddannelser er: Tandklinikassistent, veterinærsygeplejerske eller redderuddannelsen. 

Hvad er andre studierelevante aktiviteter?

Andre studierelevante aktiviteter kan forgå i Danmark eller i udlandet som frivilligt arbejde.

Ved frivilligt arbejde forstår vi en indsats, der:

 • er frivillig, således man til enhver tid kan sige den fra.
 • ikke er lønnet, men man må gerne modtage godtgørelse for f.eks. transportudgifter.
 • udføres over for personer, man ikke er i slægt eller i familie med.
 • er formelt organiseret. Almindelig hjælpsomhed betragtes ikke som frivilligt arbejde.

Eksempler på hvor man kan udføre frivilligt arbejde:

 • Sociale foreninger
 • Humanitære foreninger 
 • Kirkelige/religiøse foreninger
 • Kulturelle foreninger
 • Politiske foreninger
 • Patientforeninger
 • Miljøforeninger
 • Idrætsforeninger
 • Fritidsforeninger
 • Uddannelses- og forskningsforeninger
 • Selvejende institutioner og almennyttige fonde
 • Frivillig uden tilknytning til organiserede foreninger og organisationer
 • Events
 • Internetfrivillighed

 

08

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen.

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Spørgsmål til uddannelsen?

Har du spørgsmål til uddannelsen, om job- og karrieremuligheder eller vil du gerne komme og besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte studievejlederen herunder.

Studievejleder på jordemoder

Lene Kjærgård-Jensen
Studieleder
ljen@ucsyd.dk
7266 2806

Susanne Nim 
snim@ucsyd.dk 
72 66 28 02

Andre kigger også på

Sygeplejerskestuderende

Sundhed

Bliv sygeplejerske

Vil du hjælpe mennesker i både stabile, komplekse og akutte situationer? Være faglig dygtig, have overblik og give omsorg? Tag uddannelsen til sygeplejerske.
Socialrådgiverstuderende

Samfund

Bliv socialrådgiver

Vil du hjælpe borgere, der kæmper med tunge problemer? Lære at forstå mekanismerne bag, og vide hvordan du kan hjælpe? Tag uddannelsen til socialrådgiver.
Pædagogstuderende

Undervisning og pædagogik

Bliv pædagog

Vil du skabe en spændende, udfordrende og tryg hverdag for børn, unge eller voksne? Vær en vigtig rolle og støtte i andres hverdag. Tag uddannelsen til pædagog.