Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Projekt Tidlig Tysk

1, 2, 3, sei dabei!

En videreudvikling af projekt Tidlig Tysk i grænsekommunerne Aabenraa, Tønder og Sønderborg

01

Baggrund og formål

Fremmedsprogskundskaber giver adgang til andre kulturer. Til oplevelser, til fællesskaber, til kulturelle og handelsmæssige muligheder. Gode fremmedsprogskundskaber gavner det erhvervsmæssige samarbejde med andre lande.

Blandt andet derfor vedtog den danske regering i 2017 en national sprogstrategi. En af målsætningerne i strategien er at sikre, at flere elever og studerende vælger fremmedsprog og opnår solide sprogkompetencer ud over engelsk.

I Sønderjylland var man allerede tidligere gået i gang med at fremme folkeskolelevers kendskab til tysk sprog og kultur. I efteråret 2014 besluttede byrådet i Aabenraa Kommune at indføre tysk fra 3. klasse ved skoleårets start i 2015. Samme år besluttede kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune at indføre tysk fra 0. klasse og i 2016 indførte Sønderborg Kommune ligeledes tysk fra 0. klasse.

I de tre sønderjyske kommuner giver tidlig tysk god mening. I Sønderjylland og især i de tre grænsekommuner er tysk et nabosprog. Der er tradition for, at dele af befolkningen omgås flere sprog og kulturer i hverdagen. Der er en dansk flertalsbefolkning og et tysk mindretal. Danske og tyske børnehaver. Danske og tyske skoler, efterskoler og gymnasier. Danske og tyske biblioteker, danske og tyske sportsklubber og foreninger. Danske og tyske nyhedsmedier, danske og tyske gudstjenester og konfirmationer etc. Alt sammen side om side. I landsdelen bruges dansk og tysk hver dag.

For at styrke kendskabet til tidlig tysk blandt folkeskolens elever har, først Aabenraa og Tønder Kommune (2015-2018) og siden Aabenraa, Tønder og Sønderborg Kommune (2019-2022) med støtte fra A. P. Møllerfonden, arbejdet tæt sammen om at udvikle faget. UC SYD har været faglig projektpartner og projektleder undervejs. I den første projektperiode har kommunerne blandt andet i samarbejder med UVM udviklet kompetence-, videns- og færdighedsmål for tysk i 1. – 4. klassetrin. Målene skaber en ramme for tyskundervisningen, for hvad eleverne skal lære. I anden projektperiode er der blandt andet udviklet undervisnings- og evalueringsmaterialer.

Det gennemgående formål for begge projekter har været at styrke tyskfaget og elevernes tyskkompetencer på alle trin i folkeskolen.

Samtlige materialer er nu tilgængelige her på hjemmesiden. Materialerne er til fri afbenyttelse for alle interesserede.

Vi håber, de vil tjene til inspiration og gode læringsoplevelser med faget tysk.

Venlig hilsen

Michael Juul Therkelsen, Aabenraa Kommune
Lene Nørgaard Hansen, Tønder Kommune
Maj Britt Andreasen, Sønderborg Kommune
Lone Houmann Holst, UC SYD

Oktober 2022

02

Sådan bruger du materialet

Som en del af A. P. Møller projektet ”Videreudvikling af Tidlig Tysk i grænsekommunerne, Aabenraa, Tønder og Sønderborg,” er der udviklet undervisningsmaterialet til klassetrinene 0. – 4. klasse med fokus på den tidlige sprogstart.

Materialet er opdelt i 0. – 2. klasse og 3. – 4.klasse og er en idésamling med aktiviteter, som fremmer en kommunikativ fremmedsprogsundervisning. Materialet knytter sig til de kompetence-, videns- og færdighedsmål, der er udarbejdet i forbindelse med tidlig tyskprojektet. Der er i materialet fokus på leg, imitation, det fortællende og der inddrages autentiske tekster i form af sange, film og sproglege.

03

Kompetence, færdigheds- og vidensmål

Læseplan, Tidlig Tysk

Læseplan for tysk, 1.‐ 4. klasse.
Aabenraa Kommune og Tønder Kommune

Her finder du den læseplan, som blev udarbejdet i første projekt. Læseplanen er bygget op omkring kompetence, færdigheds- og vidensmål og ligner dermed planen for den obligatoriske tyskundervisning i folkeskolen.

04

Materiale 0.-2. klasse

Materialet til 0. - 2. klasse består af 10 temaer og et ark med talevendinger (chunks).  Til hvert tema er der tilknyttet et antal aktiviteter og kopiark.

Vælg et tema du gerne vil undersøge nærmere herunder.

Redemittel

Aktiviteter for 0. - 2. klasse

Redemittel

Die Zahlen

Aktiviteter for 0. - 2. klasse

Die Zahlen

Die Farben

Aktiviteter for 0. - 2. klasse

Die Farben

Meine Familie und Ich

Aktiviteter for 0. - 2. klasse

Meine Familie und ich

Essen und Trinken

Aktiviteter for 0. - 2. klasse

Essen und Trinken

Der Körper

Aktiviteter for 0. - 2. klasse

Der Körper

Die Kleidung

Aktiviteter for 0. - 2. klasse

Die Kleidung

Die Tiere

Aktiviteter for 0. - 2. klasse

Die Tiere

Laternelaufen

Aktiviteter for 0. - 2. klasse

Laternelaufen

Schule

Aktiviteter for 0. - 2. klasse

Schule

Weinachten

Aktiviteter for 0. - 2. klasse

Weihnachten

05

Materiale 3.-4. klasse

Materialet til 3. - 4. klasse består af 9 temaer og et ark med talevendinger (chunks).  Til hvert tema er der tilknyttet et antal aktiviteter og kopiark. Til hvert tema er der tilknyttet et antal aktiviteter og kopiark.

Vælg et tema du gerne vil undersøge nærmere herunder.

Redemittel

Aktiviteter for 3. - 4. klasse

Redemittel

Die Zahlen

Aktiviteter for 3. - 4. klasse

Die Zahlen

Die Farben

Aktiviteter for 3. - 4. klasse

Die Farben

Geburtstag

Aktiviteter for 3. - 4. klasse

Geburtstag

Essen und Trinken

Aktiviteter for 3. - 4. klasse

Essen und Trinken

Der Körper

Aktiviteter for 3. - 4. klasse

Der Körper

Die Kleidung

Aktiviteter for 3. - 4. klasse

Die Kleidung

Die Tiere

Aktiviteter for 3. - 4. klasse

Die Tiere

Ostern

Aktiviteter for 3. - 4. klasse

Ostern

Schule

Aktiviteter for 3. - 4. klasse

Schule

06

Evalueringsmateriale efter 2. klasse

Materialet som er beregnet til brug efter 2. klasse, består af video med spørgsmål og dertilhørende svarark.

Hent introduktion og svarark til materialet (PDF):

07

Evalueringsmateriale efter 4. klasse

Evalueringsmaterielt til efter 4. klasse består af et spil, hvor der indgår forskellige aktiviteter med opgavekort i forskellige kategorier og en spilleplade, hvor man bevæger sig mod mål efterhånden som man løser opgaverne.

Tidlig Tysk spillet

Her kan du downloade spilleplade og opgavekort i pdf-format og udskrive til eget brug:

Spillet er distribueret til CFU rundt om i landet.

08

Kolofon

Udarbejdelse af materiale:

Winnie Faudel Rieder, tovholder, Aabenraa Kommune
Manfred Conrath, konsulent, Aabenraa Kommune
Kerstin Lehmann, tovholder, Sønderborg Kommune
Heidi Iwersen, tovholder, Tønder Kommune
Susanne Ries, didaktisering og redaktion, CFU, UC SYD

Illustrationer og grafisk tilrettelæggelse:

Henning Rossen, 2022

Styregruppe, projekt Tidlig Tysk:

Lene Nørgaard Hansen, Stedfortrædende Skole- og Dagtilbudschef, Tønder Kommune
Maj Britt Andreasen, Leder af VidensBy Sønderborg
Michael Juul Therkelsen, Specialkonsulent, Aabenraa Kommune
Lone Houmann Holst, chefkonsulent, Institut for skole, UC SYD

Brug af materiale:

Materialet, som det fremstår på hjemmesiden, må downloades, printes og benyttes frit af institutioner.
Rettigheder til illustrationer er forbeholdt Henning Rossen

Tidlig-Tysk-Kolofon-logoer-v4