Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Uddannelsesudvalg

Forretningsordner, dagsordner, referater mv. 

Hver enkelt uddannelse har sit eget uddannelsesudvalg. Du kan se uddannelsesudvalgenes dokumenter og medlemmer herunder.

Administrationsbachelor

Forretningsorden for administrationsbacheloruddannelsen.

Medlemmer

Christian Kjer Kjærgaard 
HR-partner for Sikkerhedsstyrelsen
Udpeget af sikkerhedsstyrelsen

Stephan Raahede Kristiansen 
Fagchef for HK Kommunal
Udpeget af HK Kommunal

Nikolaj Rosenkilde Kølbæk
Formand for HK/ABL
Udpeget af ABL

Thomas Vesterager Matthies
AC-fuldmægtig, Concern HR, Sundhedsuddannelser
Udpeget af Region Syddanmark

Birgitte Stenderup 
Personale- og udviklingschef, KL
Udpeget af KKR

Annette Aagaard Thuesen
Lektor, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Mona Fuglsang Syndergaard 
Uddannelseschef, IBC
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Ole Brandstrup
Medarbejder ved administrationsbacheloruddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved administrationsbacheloruddannelsen

Andreas Smidt
Medarbejder ved administrationsbacheloruddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved administrationsbacheloruddannelsen

Hanne Vestergaard Jensen
Studerende ved administrationsbacheloruddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved administrationsbacheloruddannelsen

Camilla Dam Mikaelsen
Studerende ved administrationsbacheloruddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved administrationsbacheloruddannelsen

John Brandt
HR-Partner, ATP
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Steen Thomsen
Medarbejder ved Syd- og Sønderjyllands politi 
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Bioanalytiker

Forretningsorden for bioanalytikeruddannelsen.

Medlemmer

Hanne Bonde (formand)
Regionsformand, Danske Bioanalytikere, Odense
Udpeget af Danske Bioanalytikere

Ditte Nørgaard Jørgensen
Afdelingsbioanalytiker, Klinisk Diagnostisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus
Udpeget af lederforum ved bioanalytikeruddannelsen

Kristina Malund Elmkær
Ledende bioanalytiker, Patologi, Sygehus Sønderjylland
Udpeget af lederforum ved bioanalytikeruddannelsen

Tanja Skrydstrup Kjær 
Uddannelsesleder, Ribe Katedralskole
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale uddannelser

Hanne Nielsen 
Uddannelseskoordinator og bioanalytikerunderviser, Biokemi og Immunologi, Kolding Sygehus
Udpeget af og blandt de kliniske undervisere i klinikken

Pia Bruun Jensen
Bioanalytikerunderviser og kvalitetsnøgleperson i afdelingen: Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus Sønderjylland
Udpeget af og blandt de kliniske undervisere i klinikken

Cilia Maria Katharina Sindt
Lektor, bioanalytikeruddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved bioanalytikeruddannelsen

Camilla Skovbjerg Jensen
Lektor, bioanalytikeruddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved bioanalytikeruddannelsen

Nanna Fredensborg Silber
Studerende ved bioanalytikeruddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved bioanalytikeruddannelsen

Julie Møller-Jensen
Studerende ved bioanalytikeruddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved bioanalytikeruddannelsen

Christine Dalgård
Lektor, studieleder, Klinisk farmakologi, Farmaci og Miljømedicin, Syddansk Universitet
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Tine Hald
Chefkonsulent, Koncern HR, Region Syddanmark
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Det rådgivende udvalg, CFU

Medlemmer

Grundskoleområdets undervisere

Signe Nielsen - Repr. Danmarks Lærerforening
Vakant - Repr. Danmarks Lærerforening

Grundskoleområdets skolebibliotekarer

Inger Overbeck - Repr. Pædagogisk Læringscenter Forening, PLCF
Susanne D. Petersen - Repr. Pædagogisk Læringscenter Forening, PLCF

Erhvervsuddannelsernes undervisere

Lotte Klein - Repr. Uddannelsesforbundet VUC

De gymnasiale uddannelsers undervisere

Peter Andreas Rasmussen - Repr. Gymnasieskolernes Lærerforening
Sabina Tanggaard - Repr. Gymnasieskolernes Lærerforening

Grundskoleområdets ledere

Jan Lagoni - Repr. Danmarks Skolelederforening
Gia Schultz - Repr. Danmarks Skolelederforening

Ungdoms- og voksenuddannelsernes ledere

Gitte Vest Barkholt - Repr. Danske Gymnasier
Lis Kruse Olsen - Repr. Handelsskolerne
Ole Dalsgaard - Repr. EUC Syd
Lars Katzmann - Repr. EUC Vest

Børne- og kulturchefforeningen

Henrik Greis Andersen - Repr. Børne- og kulturchefforeningen

Kommunerne i forening

Lene Hedeager Pagh - Repr. Kommunekontaktrådet

De videregående uddannelser

Horst-Günther Rubahn - Repr. Syddansk Universitet
Henrik Larsen - Repr. Erhvervsakademi Syd Vest

 Andre

Marie Søgård Fink - Repr. Børn og Skole, Sønderborg Kommune
Morten Mærsk Schmidt - Repr. Børn og Kultur, Esbjerg Kommune
Gitte Højmark Pedersen - Repr. Skole, Kultur og Fritid, Vejen Kommune

Center for Undervisningsmidler

Dorthe Kingo Thruelsen, formand
Tina Kolding, CFU-leder
Alice Petersen, daglig leder udlån
Chris Krogsøe Mienert, pædagogisk konsulent
Annette Schallert, referent

Referater

2024

Møde i Det Rådgivende udvalg den 13. juni 2024
- Download: Referat

2023

Møde i Det Rådgivende udvalg den 06. december 2023
- Download: Referat

Møde i Det Rådgivende udvalg den 01. juni 2023
- Download: Referat

2022

Møde i Det Rådgivende udvalg den 01. december 2022
- Download: Referat
- Download: Om den ny integrative læreruddannelse
- Download: Om projekt ”Brobyggende elevmøder..."
- Download: nyt tiltag på CFU: ”Lyd”

2021

Møde i Det Rådgivende udvalg den 06. december 2021
- Download: Referat

Møde i Det Rådgivende udvalg den 21. juni 2021
- Download: Referat
- Download: Målsætninger og Kulturændringsproces
- Download: Nyt organisationsdiagram

2019

Møde i Det Rådgivende udvalg den 06. juni 2019
- Download: Referat

2018

Møde i Det Rådgivende udvalg den 11. januar 2018
- Download: Referat

Møde i Det Rådgivende udvalg den 21. juni 2018
- Download: Referat

Møde i Det Rådgivende udvalg den 25. september 2018
- Download: Referat

Ergoterapeut

Forretningsorden for ergoterapeutuddannelsen

Medlemmer

Louise Boros Daugaard (formand)
Formand, Ergoterapeutforeningen, Region Syd
Udpeget af Ergoterapeutforeningen Region Syd

Jytte Nørgaard
Afdelingsleder, Hjælpemiddelafdelingen, Sønderborg Kommune
Udpeget af lederforum ved ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg

Marianne Gjerstrup Thomsen
Chefterapeut, Terapiafdelingen, Sydvestjysk Sygehus
Udpeget af lederforum ved ergoterapeutuddannelsen

Frauke Siemer Jørgensen
Rektor, VUC Vest, Esbjerg
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale uddannelser

Marianne Birgitte Pold
Ergoterapeut, klinisk underviser, Terapiafdelingen, Sydvestjysk Sygehus 
Udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere tilknyttet ergoterapeutuddannelsen 

Jane Aarestrup
Klinisk underviser, Bo- og Rehabiliteringscenter, Varde Kommune
Udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere tilknyttet ergoterapeutuddannelsen 

Mette Nyholm Lassen
Adjunkt, Ergoterapeutuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved ergoterapeutuddannelsen

Karen Sigrid Egemose Brandt
Lektor, Ergoterapeutuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved ergoterapeutuddannelsen

Line Lysholm Christensen
Studerende ved ergoterapeutuddannesen
Udpeget af De Studerendes Råd ved ergoterapeutuddannelsen

Malene Bonde Iwersen
Studerende ved ergoterapeutuddannesen
Udpeget af De Studerendes Råd ved ergoterapeutuddannelsen

Svetlana Solgaard Nielsen
Ergoterapeut, postdoc, Syddansk Universitet
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Pernille Frøkjær Thomsen
Assisterende leder, Træning og Livsstil, Brørup Sundhedscenter
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Ernæring og sundhed

Udvalgssammensætning 
Forretningsorden for ernæring og sundhed

Medlemmer

Lene Verner Kruse
Leder af Borgerrettet Forebyggelse, Esbjerg Kommune
Udpeget af regionen og kommunalbestyrelserne i regionen i forening

Anni Gregersen
Produktionsplanlægger, Kost og Ernæringsforbundet
Udpeget af de faglige organisationer på området (Kost- og Ernæringsforbundet)

Trine Klindt
Bestyrelsesmedlem og kasserer i FaKD
Udpeget af de faglige organisationer på området (FaKD)

Jesper Skovsbøl Rasmussen 
Formand for Haderslev Lærerkreds
Udpeget af de faglige organisationer på området (DLF)

Vakant
Afdelingschef EUC Syd
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale uddannelser

Marianne Skaarup Marker
Lektor, medarbejder ved ernærings- og sundhedsuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved ernærings- og sundhedsuddannelsen

Ane Gasbjerg
Lektor, medarbejder ved ernærings- og sundhedsuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved ernærings- og sundhedsuddannelsen

Vakant
Udpeget af De Studerendes Råd ved ernærings- og sundhedsuddannelsen 

Vakant
Udpeget af De Studerendes Råd ved ernærings- og sundhedsuddannelsen

Lisbeth Hede
Cand. Brom., administrativ medarbejder, kvalitets- og fødevaresikkerhedskonsulent ved Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Janni Mikkelsen Fovsing
Afdelingsleder ved Sundhedssamarbejde- og Forebyggelse, Haderslev Kommune
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Vakant
Professor og forskningsleder, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

 

Jeanette Svan Sørensen
Uddannelsesleder, SOSU Syd
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale uddannelser

Fysioterapeut

Forretningsorden for fysioterapeut 

Medlemmer

Rikke Kruse
Regionsformand, Danske Fysioterapeuter
Udpeget af Danske Fysioterapeuter

Marianne Gjerstrup Thomsen
Klinikchef, Sydvestjysk Sygehus
Udpeget af lederforum ved fysioterapeutuddannelsen

Vivi Altenburg
Udpeget af lederforum ved fysioterapeutuddannelsen

Sune Ahrenkiel
Rektor, Esbjerg Gymnasium
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale uddannelser 

Rasmus Korsgaard Sørensen
Udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere ved fysioterapeutuddannelsen

Christina Vestergaard
Udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere ved fysioterapeutuddannelsen

Birgith Andersen
Lektor, fysioterapeutuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved fysioterapeutuddannelsen

Thomas Stig Hynding Grøndberg
Adjunkt, fysioterapeutuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved fysioterapeutuddannelsen

Mads Haarhøj Malle
Udpeget af De Studerendes Råd ved fysioterapeutuddannelsen

Emma Nielebock Hansen
Udpeget af De Studerendes Råd ved fysioterapeutuddannelsen

Aswine Rasmussen
Chefterapeut, Fysio- og ergoterapi, Sygehus Lillebælt   
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

John Møller Bruun
Fysioterapeut, Klinik for Fysioterapi, Ribe
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Grafisk kommunikation

Forretningsorden for grafisk kommunikation

Medlemmer

Tina Holm Møller
Faglig sekretær, HK Grafisk kommunikation
Udpeget af HK Grafisk Kommunikation

Dorte Smart Nielsen
Formand for Creative Circle
Udpeget af bestyrelsen for foreningen Creative Circle

Nis Peter Nissen
Forstander på Aarhus Designskole
Udpeget af Aarhus Designskole

Hans-Christian Jensen
Viceinstitutleder, Det Humanistiske Fakultet, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet
Udpeget af Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet

Mona Lyngs Jakobsen
Lektor ved uddannelsen i grafisk kommunikation
Udpeget af medarbejderne ved grafisk kommunikation

Tina Have Lauesen-Day
Studieleder ved uddannelsen i grafisk kommunikation
Udpeget af medarbejderne ved grafisk kommunikation

Jón Tórur Einarsson
Udpeget af De Studerendes Råd ved uddannelsen i grafisk kommunikation

Vakant
Udpeget af De Studerendes Råd ved uddannelsen i grafisk kommunikation

Marie Fredholm Hansen
Underviser i design og innovation, Rødding Højskole 
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Nikoline Bech Ulrich
Graphic designer, Hummel
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Vakant
Senior UX consultant, Knowit
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Louise Hvenegaard
Packaging Design Lead, Bold Scandinavia
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Birgitte Folmann
Forsker ved UC SYD
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Jordemoder

Forretningsorden for jordemoderuddannelsen

Medlemmer

Tanja Bakkegaard Pedersen
Jordemoder, Fødegangen, Sydvestjysk Sygehus
Udpeget af Jordemoderforeningen Syddanmarks kreds

Anne-Marie Jensen
Chefjordemoder, Sydvestjysk Sygehus  
Udpeget af lederforum af jordemødre blandt ledere fra de kliniske uddannelsessteder

Anette Lund Frederiksen
Chefjordemoder, Odense Universitetshospital
Udpeget af lederforum af jordemødre blandt ledere fra de kliniske uddannelsessteder

Trine Andersen (formand)
Chefjordemoder, Sygehus Sønderjylland
Udpeget af lederforum af jordemødre blandt ledere fra de kliniske uddannelsessteder

Anne Uller
Chefjordemoder, Kolding Sygehus
Udpeget af lederforum af jordemødre blandt ledere fra de kliniske uddannelsessteder

Vita Nielsen
Studievejleder, lektor, Ribe Katedralskole
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale uddannelser

Karen Margrethe Petersen 
Jordemoder, Fødegangen, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere tilknyttet jordemoderuddannelsen

Luise Kjær Rasmussen
Jordemoder, Fødegangen, Sygehus Lillebælt, Kolding
Udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere tilknyttet jordemoderuddannelsen

Anne-Louise Karstoft Klein
Lektor, jordemoderuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved jordemoderuddannelsen

Line Bruun Hansen
Adjunkt, jordemoderuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved jordemoderuddannelsen

Christine Lise Habæk Pedersen
Studerende, jordemoderuddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved jordemoderuddannelsen

Dina Ingemann
Studerende, jordemoderuddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved jordemoderuddannelsen

Ellen Aagaard Nøhr
Professor, lektor, Gynækologi og Obstetrik, Odense Universitetshospital
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Camilla Sloth
Jordemoder og sonograf, Esbjerg Scanningsklinik
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Laborant

Forretningsorden for laborantuddannelsen.

Medlemmer

Jane Hallmann
Laboratory Manager Bioteam, IFF, Grindsted
Medlem som varetager ledelsesfunktion indenfor laborantfaget

Lars Petersen Julius
Glycom A/S, Esbjerg
Medlem som varetager ledelsesfunktion indenfor laborantfaget

Erik Christensen
Faglig konsulent, HK Stat
Udpeget af Laborantforeningen

Lars Amdisen Bossen
Rektor, Vejen Gymnasium
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale uddannelser

Mie Allin Munk
Laborant, uddannelsesansvarlig, Eurofins
Udpeget af praktikvejledere fra virksomhederne

Margit Weltz Sørensen
Laborant, Blue Kolding
Udpeget af praktikvejledere fra virksomhederne

Mette Sondrup Andersen
Lektor, laborantuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved laborantuddannelsen

Sonja Poulsen
Lektor, laborantuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved laborantuddannelsen

Annemarie Buurman
Studerende ved laborantuddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved laborantuddannelsen

Camilla Helene Jensen
Studerende ved laborantuddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved laborantuddannelsen

Jens Muff
Lektor, Institut for Kemi og Biovidenskab, 
Aalborg Universitet, Esbjerg
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Vakant
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Lærer

Forretningsorden for læreruddannelsens uddannelsesudvalg.

Medlemmer

Karen Albrechtsen
Skolechef, Kolding Kommune
Udpeget af børne- og kulturområdet i kommunerne

Kim Bondesen Nielsen
Skolechef, Varde Kommune
Udpeget af børne- og kulturområdet i kommunerne

Karen Neess Priisholm
Filialleder på Grundskolen, vicedistriktsleder Tønder Distriktsskole, Tønder Kommune
Udpeget af skolelederne i kommunerne

Merete Eriksen Gissel
Skoleleder, Løjt Kirkeby Skole, Aabenraa Kommune
Udpeget af skolelederne i kommunerne

Maja Gundermann Østergaard
Formand Esbjerg Lærerforening
Udpeget af Danmarks Lærerforenings kredse indenfor kommunerne

Mette Andersen
Rektor, IBC Aabenraa
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale uddannelser

Tine Engelund
Job- og karrierekonsulent, lærernes a-kasse
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Søren Neess Priisholm
Skolechef, Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Iben Guldberg Hansen
Lektor, læreruddannelsen Haderslev
Udpeget af medarbejderne ved læreruddannelsen

Søren Bøjgaard Andersen
Lektor, læreruddannelsen Esbjerg
Udpeget af medarbejderne ved læreruddannelsen

Marlene Schmidt Pedersen
Studerende på den delvis digitale læreruddannelse i Haderslev
Udpeget af De Studerendes Råd ved læreruddannelsen

Vakant
Udpeget af De Studerendes Råd ved læreruddannelsen
 

Lyddesign (tidligere Medie- og sonokommunikation)

Forretningsorden for lyddesigneruddannelsen

Medlemmer

Kim Malmose Hansen
Bestyrelsesmedlem TL, Region Syddanmark, lyddesigner ved Odense Teater
Udpeget af Teknisk Landsforbund

Jacob Tajba Løje Brushøj
Udpeget af Danmarks Radio

Malu Uldall Møller
Centralforvaltningen Strategisk Vækst, Kolding Kommune
Udpeget af Campus Kolding

David Mondrup
Musiklærer Engelsholm Højskole
Udpeget af Engelsholm Højskole

Christian Bøtker
Afdelingsleder, Musikalsk Grundkursus Syd
Udpeget af Musikalsk Grundkursus Syd

Peter Hou
Musiklærer Musikskolen Front Session
Udpeget af Musikskolen Front Session

Andreas van der Merwede
Head of DigiHUB & LINKED | Project Office
Udpeget af Design Skolen Kolding

Rune Palving
Leder af tonemesteruddannelsen, Den Danske Filmskole
Udpeget af Den Danske Filmskole

Katrine Prassé Frausig
Projektleder, Struer Kommune
Udpeget af Struer Lydens By

Mette Bihl
Direktør 
Udpeget af Odense Filmværksted

Vakant
Udpeget af Interactive Denmark

Jonas R Kirkegaard
Lektor ved lyddesigneruddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved lyddesigneruddannelsen

Michael Sonne Kristensen
Lektor ved lyddesigneruddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved lyddesigneruddannelsen

Jonathan Kjærulff Jensen
Udpeget af De Studerendes Råd ved lyddesigneruddannelsen

Christoffer Jarlbak Overgaard
Udpeget af De Studerendes Råd ved lyddesigneruddannelsen

Fanny Wree Albrektsen
Sound Design & Music
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Karsten Kjems
Audio Branding Specialist, CEO Sonic Minds
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Birgitte Folmann
Forsker ved UC SYD
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Pædagog

Forretningsorden for pædagoguddannelsen

Medlemmer

Jakob Svarre Winther
Dagtilbudschef, Aabenraa Kommune
Udpeget af kommunerne

Helle Schultz
Handicap og psykiatrichef, Sønderborg kommune
Udpeget af kommunerne

Lasse Porsgaard Birkelund
Faglig sekretær, BUPL
Udpeget af BUPL

Poul Flack-Jensen
Faglig sekretær, SL
Udpeget af SL 

Inge Bock
Daginstitutionsleder, Bakkehuset (integreret institution), Aabenraa
Udpeget af de selvejende pædagogiske institutioner

Sune Hother Petersen
Rektor, Kolding gymnasium 
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale uddannelser

Patrick Hougaard 
Områdeleder botilbud, Voksen Socialområdet, Tønder Kommune
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Heidi Buchholz Bundgård
SFO-leder på Lyshøjskolen i Kolding
Udpeget af bestyrelsesformanden ved UC SYD

Jette Lindgaard
Medarbejder ved pædagoguddannelsen i Esbjerg
Udpeget af medarbejderne ved pædagoguddannelsen 

Pernille Hertzberg
Medarbejder ved pædagoguddannelsen i Kolding
Udpeget af medarbejderne ved pædagoguddannelsen

Anna Maria Jessin Jensen
Studerende
Udpeget af De Studerendes Råd ved pædagoguddannelsen

Anne Harving (tilforordnet)
Studieleder ved pædagoguddannelsen i Esbjerg

Lars Wahlund Pedersen (tilforordnet)
Studieleder ved pædagoguddannelsen i Kolding

Mette Kristensen Rasmussen (tilforordnet) 
Studieleder ved pædagoguddannelsen i Aabenraa og Tønder

Vakant
Udpeget af De Studerendes Råd ved pædagoguddannelsen

Pædagogisk assistent og pædagogisk arbejdsmarkedsuddannelse

Lokalt uddannelsesudvalg (LUU) for pædagogisk assistentuddannelse (PAU) og pædagogisk arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Forretningsorden

Medlemmer

Thomas Vesterager Matthies
AC-fuldmægtig, Koncern HR, Region Syddanmark
Udpeget af Danske Regioner

Jane Schiøler Hvid
Udviklingskonsulent, Specialcenter Syddanmark
Udpeget af Danske Regioner

Marianne Sørensen
Dagtillbudsleder, Varde kommune
Udpeget af kommunerne repræsentativt i forhold til PAU og udbudsgodkendelser i AMU

Stella Gindeberg Tinggaard
TR, Kolding kommune
Udpeget af kommunerne repræsentativt i forhold til PAU og udbudsgodkendelser i AMU

Nikolaj Lorenz Stage Jensen
Kontorleder, Jobcenter, Aabenraa kommune
Udpeget af kommunerne repræsentativt i forhold til PAU og udbudsgodkendelser i AMU

Hans Brøchner Jessen
Dagplejechef, Esbjerg kommune
Udpeget af kommunerne repræsentativt i forhold til PAU og udbudsgodkendelser i AMU

Kira Vanggaard
Pædagogisk konsulent, Sønderborg kommune
Udpeget af kommunerne repræsentativt i forhold til PAU og udbudsgodkendelser i AMU

Hanne Lebæk Gammelgaard
Pædagogisk konsulent, Tønder kommune
Udpeget af kommunerne repræsentativt i forhold til PAU og udbudsgodkendelser i AMU

Karen Birgitte Hove (Formand)
Faglig sekretær, FOA
Udpeget af FOA

Heidi Bergholt Thomsen
Sektorformand, FOA
Udpeget af FOA

Gitte Paulsen Mikkelsen
Sektorformand, FOA
Udpeget af FOA

Anni Bruselius Jessen
Sektorformand, FOA
Udpeget af FOA

Vakant
For FOA

Vakant
For FOA

Per Heilmann Mortensen
Gruppeformand, 3F Kolding
Udpeget af 3F

Steen Hansen
Brancheansvarlig, Faglig Offentlig Gruppe, 3F Aabenraa
Udpeget af 3F

Signe Madsen
Socialrådgiver/faglig sekretær, 3F Kongeåen
Udpeget af 3F

Jesper Wiese (tilforordnet)
Institutchef
Udpeget af UC SYDs ledelse 

Lars Wahlun Pedersen (tilforordnet)
Studieleder, pædagoguddannelsen Kolding
Udpeget af  UC SYDs ledelse 

Trine Etzerodt (tilforordnet)
Studieleder, pædagoguddannelsen Aabenraa
Udpeget af UC SYDs ledelse 

Anne Birgitte Hermansen (tilforordnet)
Studieleder, pædagoguddannelsen Esbjerg
Udpeget af UC SYDs ledelse 

Mette Kristensen Rasmussen (tilforordnet)
Studieleder, Merituddannelse, AMU og EVU
Udpeget af UC SYDs ledelse 

Ditte Nørup (tilforordnet)
Adjunkt, pædagoguddannelsen Aabenraa
Udpeget af UC SYDs ledelse 

Elsebeth Fuglsig Helgesen (tilforordnet)
Studiekoordinator, pædagoguddannelsen Kolding
Udpeget af UC SYDs ledelse 

Micha Stephanie Søgaard Bode (tilforordnet)
Uddannelseskonsulent, pædagoguddannelsen Esbjerg
Udpeget af UC SYDs ledelse 

 

Skat

Forretningsorden for skatteuddannelsen

Medlemmer

Mai Britt Pilkjær Jacobsen
Chefkonsulent
Udpeget af Administrations- og Servicestyrelsen

Anders Bentzen
Partner, Skat
Udpeget af FSR Foreningen af Registrerede Revisorer

Kim Walsted Jessen
Funktionsleder, Skattestyrelsen
Udpeget af Skattestyrelsen

Christina Matthiesen
Funktionsleder, Skat
Udpeget af Gældsstyrelsen

Mikkel Plannthin
HR-Chef, Vurderingsstyrelsen
Udpeget af Vurderingsstyrelsen

Jesper Kiholm
Funktionsleder, Skattestyrelsen
Udpeget af Skatterevisorforeningen

Jette Thygesen
Lektor, Juridisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Kent Toftegaard Christiansen
Underviser ved skatteuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved skatteuddannelsen

Dorthe Riis Oksen
Underviser ved skatteuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved skatteuddannelsen

Jeppe Kaltoft
Studerende ved skatteuddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved skatteuddannelsen

Karina Wind
Studerende ved skatteuddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved skatteuddannelsen

Anita Illum
Faglig sekretær, Dansk Told- og Skatteforbund
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Allan Nejbjerg
Partner, Advokat, Advokatrådet/Penta Advokater
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Socialrådgiver

Forretningsorden for socialrådgiveruddannelsen

Medlemmer

Marianne Schmidt Kjærgaard
Leder af Myndighed og Administration, Varde Kommune
Udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen

Pia Niemann Damtoft
Jobcenterchef, Esbjerg Kommune
Udpeget af Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer (FSD)

Allan Højer Hansen
Leder af Frørupskolen/Helsehjemmet
Udpeget af KFUM’s Sociale Arbejde 

Lotte Cortsen
Specialkonsulent, Socialstyrelsen
Udpeget af Socialstyrelsen

Vakant
Udpeget af VU, UC SYD

Jannie Bertz
Regionsnæstforkvinde i Dansk Socialrådgiverforening Region Syd
Udpeget af Dansk Socialrådgiverforening

Frauke Siemer Jørgensen
Rektor, VUC Vest
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale uddannelser

Lone Mailandt-Poulsen
Rektor, Aabenraa Statsskole
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale uddannelser

Tanja Juul Mikkelsen
Adjunkt, socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg
Udpeget af medarbejderne ved socialrådgiveruddannelsen

Tina Steenhold
Praktikkoordinator, socialrådgiveruddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved socialrådgiveruddannelsen

Bianca Grejsen 
Studerende ved socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg
Udpeget af De Studerendes Råd ved socialrådgiveruddannelsen

Vakant 
Studerende ved socialrådgiveruddannelsen i Aabenraa
Udpeget af De Studerendes Råd ved socialrådgiveruddannelsen

Vakant
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Vakant 
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Vakant
Udpeget af Kommunernes Kontakt Råd (KKR)
 

Erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration

Forretningsorden for erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration

Medlemmer

Dorthe Vestergaard Willumsen
Formand for HK Kommunal Sydjylland
Udpeget af HK Sydjylland

Anja A. Christiansen
Ledende lægesekretær, Sygehus Sønderjyllan
Udpeget af Region Syddanmark

Else Marie Borup
Sekretariatsleder, Psykiatrien i Region Syddanmark
Udpeget af Region Syddanmark

Lene Marie Bossen
Ledende lægesekretær, Sydvestjysk Sygehus
Udpeget af Region Syddanmark

Marianne Blom Petersen
HR-Koordinator, Sygehus Lillebælt
Udpeget af Region Syddanmark

Lisbeth Ebsen-Hansen
Specialkonsulent, Koncern HR, Sundhedsuddannelser (tilforordnet funktion)
Udpeget af Region Syddanmark

Pia Pedersen
Uddannelseskonsulent Esbjerg Kommune
Udpeget af KKR Syddanmark

Gudrun Kirk Petersen
Direktør, Rybners
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale uddannelser

Merete Lausten Hansen
Adjunkt, medarbejder ved den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse
Udpeget af medarbejdere ved den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse

Lotte Christina Waldhauer
Adjunkt, medarbejder ved den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse
Udpeget af medarbejdere ved den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse

Karina Taube Schwartz Simonsen
Studerende ved den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse
Udpeget af De Studerendes Råd ved den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse

Lene Marchmann
Studerende ved den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse
Udpeget af De Studerendes Råd ved den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse

Søren Møller Kristensen
Direktør, Emcare
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Dorte Reimer Kyndesen
Koordinerende lægesekretær, Dansk Gigthospital
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Sygeplejerske

Forretningsorden for sygeplejerskeuddannelsen

Medlemmer

Lene Jensen
Ledende oversygeplejerske, Hjerne og Nervesygdomme og Neurorehabilitering, Sydvestjysk Sygehus, Grindsted
Udpeget af direktionen ved Sydvestjysk Sygehus

Helle Overgaard
Oversygeplejerske, FAM, Fælles Akutmodtagelsen, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Udpeget af direktionen ved Sydvestjysk Sygehus

Lene Hovedskou
Uddannelseskonsulent, Psykiatrien i Region Syddanmark, Administrationen, HR, Vejle
Udpeget af direktøren for psykiatrien i Region Syddanmark

Pia Pedersen
Uddannelseskonsulent, Sundhed og Omsorg
Uddannelse & IT & Arbejdsmiljø, Esbjerg Kommune
Udpeget af kommunerne blandt ledere på ældre- og sundhedsområdet

Espen Reedtz
Konst. Rektor, Tønder Gymnasium
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale-, HF-, HTX-og HHX-uddannelser

John Christiansen (formand)
Kredsformand, Kreds Syddanmark
Udpeget af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark

Marianne Reventlov Husted
Lektor, sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg
Udpeget af medarbejderne ved sygeplejerskeuddannelsen

Anne-Grete Knudsen
Lektor, sygeplejerskeuddannelsen, Aabenraa
Udpeget af medarbejderne ved sygeplejerskeuddannelserne

Maja Lükensmejer Pedersen
Studerende ved sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg
Udpeget af De Studerendes Råd ved sygeplejerskeuddannelserne

Alma Bukic
Studerende ved sygeplejerskeuddannelsen, Aabenraa
Udpeget af De Studerendes Råd ved sygeplejerskeuddannelserne

Merete Munk
Uddannelses- og sekretariatschef, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Hans-Henrik Johansen
Territory Manager, Laerdal Medical, København
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD