Gå til hovedindhold

Uddannelsesudvalg

Forretningsordner, dagsordner, referater mv. 

Hver enkelt uddannelse har sit eget uddannelsesudvalg. Du kan se uddannelsesudvalgenes dokumenter og medlemmer herunder.

Administrationsbachelor

Forretningsorden for administrationsbacheloruddannelsen.

Medlemmer

Lene Roed (formand)
Formand for HK Kommunal Syddanmark
Udpeget af HK-kommunal

Lone Olsen
HR-konsulent, Koncern HR, Sekretariatet
Udpeget af Region Syddanmark

Birgitte Stenderup
Personale- og udviklingschef i Esbjerg
Udpeget af KL

Karen Marie Kjær Johansen
HR og personalechef, Intern Udvikling, Ringkøbing/Skjern Kommune
Udpeget af OHRC (foreningen af offentlige HR-chefer)

Vakant
Udpeget af FTF

Kristina Ringkjøbing-Christiansen
Uddannelseschef, IBC
Udpeget af institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser

Anette Aagaard Thuesen
Lektor, Institut for Sociologi, Miljø- og erhvervsøkonomi, SDU
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Else Eriksen
HR-konsulent, Syd- og Sønderjyllands politi
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Andreas Smidt
Medarbejder ved administrationsbacheloruddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved administrationsbacheloruddannelsen

Ole Brandstrup
Medarbejder ved administrationsbacheloruddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved administrationsbacheloruddannelsen

Camilla M. Bjerg
Udpeget af De Studerendes Råd ved administrationsbacheloruddannelsen

Pia Foldberg
Udpeget af De Studerendes Råd ved administrationsbacheloruddannelsen

Anne Maria Rønholt
Studievejleder ved UC SYD Videreuddannelse
Udpeget af UC SYD Videreuddannelse

Henrik Beyer
Studieleder på administrationsbacheloruddannelsen på UC SYD
Sekretær for udvalget

Bioanalytiker

Forretningsorden for bioanalytikeruddannelsen.

Medlemmer

Carsten Thomsen (formand)
Ledende bioanalytiker, Laboratoriecentret, Sygehus Lillebælt
Udpeget af Lederforum ved Bioanalytikeruddannelsen

Hanne Bonde
Regionsformand for Danske Bioanalytikere
Udpeget af Danske Bioanalytikere

Susan Cording
Ledende bioanalytiker, Sygehus Sønderjylland
Udpeget af Lederforum ved Bioanalytikeruddannelsen

Michael C. Fallesen
Uddannelsesleder, Rybners, HTX
Udpeget af Institutioner der udbyder gymnasiale-, HF-, HTX- og HHX-uddannelser

Tove Lisbeth Baun
Uddannelseskoordinator og Teamkoordinerende Bioanalytiker, Sygehus Sønderjylland
Udpeget af og blandt de kliniske undervisere tilknyttet Bioanalytikeruddannelsen

Liselotte Olesen
Bioanalytikerunderviser, Sydvestjysk Sygehus
Udpeget af og blandt de kliniske undervisere tilknyttet Bioanalytikeruddannelsen

Erling Birkemose Nielsen
Censorformand, OUH.
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Tine Hald
HR Konsulent, Region Syddanmark
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Pia Christensen
Lektor
Udpeget af medarbejderne ved Bioanalytikeruddannelsen

Camilla Skovbjerg Jensen
Adjunkt
Udpeget af medarbejderne ved Bioanalytikeruddannelsen

Michelle Lønne Hoffmann
Studerende ved Bioanalytikeruddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved Bioanalytikeruddannelsen 

Sabina Kaul Hansen
Studerende ved Bioanalytikeruddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved Bioanalytikeruddannelsen 

Ergoterapeut

Forretningsorden for ergoterapeutuddannelsen.

Medlemmer

Anna-Marie Laustsen (formand)
Regionsformand, Ergoterapeutforeningen region Syd
Udpeget af Ergoterapeutforeningen region Syd

Bente Alberg
Chef for Træning & Hjælpemidler, Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune
Medlem som varetager lederfunktion inden for ergoterapi i den kommunale sektor udpeget af lederforum ved Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg.

Marianne Gjerstup Thomsen
Chefterapeut, Terapiafdelingen Sydvestjysk Sygehus
Medlem som varetager lederfunktion inden for ergoterapi i Region Syddanmark udpeget af lederforum ved Ergoterapeutuddannelsen.

Frauke Siemer Jørgensen
Uddannelseschef, VUC Vest i Esbjerg
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale-, HF-, HTX- og HHX- uddannelser

Mai Britt Aarestrup Askholt
Klinisk underviser Esbjerg Kommune
Udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere tilknyttet ergoterapeutuddannelsen ved Professionshøjskolen.

Jane Aarestrup
Klinisk underviser Varde Kommune, Bo og –Rehabiliteringscenter, Trænings og -aktivitetsafdelingen
Udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere tilknyttet ergoterapeutuddannelsen ved Professionshøjskolen.

Jeanette Reffstrup Christensen
Kandidatuddannelsen i ergoterapi, SDU
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Vakant
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Malene Aagaard
Medarbejder ved Ergoterapeutuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved Ergoterapeutuddannelsen

Pia Goul
Medarbejder ved Ergoterapeutuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved Ergoterapeutuddannelsen

Emma-Sofie Hansen
Studerende ved Ergoterapeutuddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved Ergoterapeutuddannelsen

Nikolaj Jacobsen
Studerende ved Ergoterapeutuddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved Ergoterapeutuddannelsen

Engelsk og digital markedskommunikation

Forretningsorden

Medlemmer

Henrik Lindberg (formand)
Kommunikationsrådgiver cand.mag. og IAA, Lindberg  & Co
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Vakant
Udpeget af Dansk Erhverv

Jørgen Christian Wind Nielsen
Konsulent
Udpeget af Forbundet Kommunikation og Sprog 

Morten Riis
Programleder startHER, Haderslev Erhvervsråd
Udpeget af Haderslev Erhvervsråd

Astrid Jensen
Lektor PB i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation, SDU Slagelse
Udpeget af SDU’s kommunikationsuddannelser (institut for Sprog og Kommunikation)

Simon Schulin
Lektor, Vidensleder ved Kommunikationsuddannelserne ved UC SYD
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Tina Nurby
BE Communication
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Sanne Østergaard Nissen
Studieansvarlig ved Engelsk og digital markedskommunikation
Udpeget af medarbejderne ved Engelsk og digital markedskommunikation

Peter Packroff
Adjunkt ved Engelsk og digital  markedskommunikation
Udpeget af medarbejderne ved Engelsk og digital markedskommunikation

Søs Quiel Larsen
Studerende ved Engelsk og digital markedskommunikation
Udpeget af De Studerendes Råd ved Engelsk og digital markedskommunikation 

Oliver Lundgaard
Studerende ved Engelsk og digital markedskommunikation
Udpeget af De Studerendes Råd ved Engelsk og digital markedskommunikation

Ernæring og sundhed

Udvalgssammensætning 
Forretningsorden

Medlemmer

Sandra Møller Juhl (formand)
Klinisk diætist, Sygehus Lillebælt – Kolding sygehus
Udpeget af de faglige organisationer på området (Kost og ernæringsforbundet)

Karin Lykke Iversen
Klinisk Diætist, Center for sundhedsfremme, Varde kommune
Udpeget af regionen og kommunalbestyrelserne i regionen i forening

Jan Monnerup 
Afdelingschef for Teknisk Gymnasium Sønderjylland, Haderslev og Aabenraa 
Udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale-, HF-, HTX og

HHX-uddannelser

Luise Persson Kopp
Bestyrelsesmedlem/Boardmember, Foreningen af kliniske diætister (FaKD)
Udpeget af de faglige organisationer på området (FaKD)

Vakant
Udpeget af de faglige organisationer på området (DLF)

Børge Koch
Videncenterleder, Udvikling og forskning, Videncenter for Sundhedsfremme og Det nationale videncenter KOSMOS
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Lisbeth Hede 
Cand.brom , Administrativ medarbejder, Logistikafdelingen, LOG - Køkkenproduktion, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Vakant
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Margrete E. Meldgaard
Lektor, Medarbejder ved ernæring og sundhedsuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved ernæring og sundhedsuddannelsen

Ane Gasbjerg
Lektor, Medarbejder ved ernæring og sundhedsuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved ernæring og sundhedsuddannelsen

Nanna Christensen
Formand for Fællesudvalget, Studerende ved ernæring og sundhedsuddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved ernæring og sundhedsuddannelsen

Signe Kristensen
Studerende ved ernæring og sundhedsuddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved ernæring og sundhedsuddannelsen

Pia Assenholm
Chefkonsulent, MPH, Leder Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelse, Forskning og Udvikling
Fast gæst

Fysioterapeut

Forretningsorden 

Medlemmer

Brian Errebo-Jensen (formand)
Regionsformand, Danske Fysioterapeuter
Udpeget af Danske Fysioterapeuter

Marianne Thomsen
Klinikchef, Sydvestjysk Sygehus
Udpeget af Lederforum ved fysioterapeutuddannelsen

Hanne Zaken
Daglig leder, Sønderborg Kommune, Sundhedscentret
Udpeget af Lederforum ved fysioterapeutuddannelsen

Erling Petterson
Rektor, Esbjerg Gymnasium
Udpeget af forening af gymnasiale uddannelser i dækningsområdet

June Knudsen
Klinisk underviser , Ergo-Fys, Center for Sundhedsfremme
Udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere ved fysioterapeutuddannelsen

Anna Nielsen Rønnow
Klinisk underviser, Sygehus Sønderjylland Sønderborg
Udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere ved fysioterapeutuddannelsen

Christiane Stock
Studieleder, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

John Møller Bruun
Fysioterapeut, Klinik for Fysioterapi, Ribe Sundhedscenter
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Birgith Andersen
Lektor, Medarbejder ved fysioterapeutuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved fysioterapeutuddannelsen

Susanne Grann
Lektor, Medarbejder ved fysioterapeutuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved fysioterapeutuddannelsen

Vakant
Udpeget af De Studerendes Råd ved fysioterapeutuddannelsen

Vakant
Udpeget af De Studerendes Råd ved fysioterapeutuddannelsen

Grafisk kommunikation

Forretningsorden

Medlemmer

Dorte Nielsen (formand)
Formand for foreningen Creative Circle
Udpeget af foreningen Creative Circle

Jacob Eis
Administrativ direktør
Udpeget af GRAKOM (Brancheforeningen for kommunikation, design og mediekommunikation)

Tina Holm Møller
Faglig sekretær
Udpeget af HK Grafisk kommunikation

Henrik Wilhelm Jørgensen
Områdechef for visualisering, kreativitet og design 
Udpeget af Danmarks Medie- og journalisthøjskole (DMJX)

Daniel Gjøde
Partner Creativity and Innovation
Udpeget af Stupid Studio

Susanne Bøgh
Grafisk designer og underviser
Udpeget af Kompetencehuset, Århus Medie- og designskole 

Vakant
Udpeget af Designhøjskolen Højer

Vakant
Udpeget af Kolding Designskole 

Hans Christian Jensen
Viceinstitutleder lektor
Udpeget af Institut for Design og Kommunikation, SDU Kolding

Simon Schulin
Lektor, Vidensleder ved Kommunikationsuddannelserne ved UC SYD
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Ulrik Jungersen 
Designchef, Designsekretariatet Kolding Kommune
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Tina Have Lauesen-Day
Studieansvarlig på grafisk kommunikationsuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved Grafisk Kommunikation 

Karen-Margrethe Østerlin 
Adjunkt
Udpeget af medarbejderne ved Grafisk Kommunikation 

Line Sindberg 
Studerende ved Grafisk Kommunikation
Udpeget af De Studerendes Råd ved Grafisk kommunikation

Max Tellefsen 
Studerende ved Grafisk Kommunikation
Udpeget af De Studerendes Råd ved Grafisk kommunikation

Jordemoder

Forretningsorden for jordemoderuddannelsen.

Medlemmer

Anne-Marie Jensen (formand)
Chefjordemoder, Sydvestjysk Sygehus
Udpeget af Lederforum af jordemødre blandt ledere fra de kliniske uddannelsessteder

Tanja Bakkegaard Pedersen
Sydvestjysk Sygehus
Udpeget af Jordemoderforeningen Syddanmarkskredsen

Anette Lund Frederiksen
Chefjordemoder, OUH Odense
Udpeget af Lederforum af jordemødre blandt ledere fra de kliniske uddannelsessteder

Vita Nielsen
Studievejleder/lektor, Ribe Katedralskole
Udpeget af institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser 

Karen Margrethe Petersen
Fødegangen, Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere

Luise Kjær Rasmussen
Fødegangen, Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere

Ellen Aagaard Nøhr
Professor og Jordemoder, Gynækologi og Obstetrik, Odense Universitetshospital, Klinisk Institut
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Anja Østergaard Ibsen
Privatpraktiserende jordemoder, MitJordemoderi
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Anne-Louise Karstoft Klein
Medarbejder ved jordemoderuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved jordemoderuddannelsen

Lisbeth Weller Laursen
Medarbejder ved jordemoderuddannelsen
Udpeget af medarbejderne ved jordemoderuddannelsen

Frederikke Engelbrecht
Studerende ved jordemoderuddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved jordemoderuddannelsen

Helle Schwartz
Studerende ved jordemoderuddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved jordemoderuddannelsen

Laborant

Forretningsorden for laborantuddannelsen.

Medlemmer

Morten H. Løvendahl Nielsen (formand)
Eurofins Miljø A/S
Udpeget af og blandt de kliniske undervisere ved laborantuddannelsen

Anne Hansen 
Dupont Grindsted
Medlem som varetager ledelsesfunktionen inden for laborantfaget

Kjeld Raunkjær Kjeldsen
Glycom A/S
Medlem som varetager ledelsesfunktionen inden for laborantfaget

Erik Christensen
HK Stat – Faglig konsulent
Udpeget af laborantforeningen

Olaf Rye Jensen
Direktør, Gymnasier og HF kursusområdet, Rybners
Udpeget af institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser

Karin Refsgaard 
Driftschef
Udpeget af og blandt de kliniske undervisere ved laborantuddannelsen

Jens Muff
Lektor, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Vakant
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Mette Sondrup Andersen
Adjunkt
Udpeget af medarbejderne ved laborantuddannelsen

Sonja Poulsen
Adjunkt
Udpeget af medarbejderne ved laborantuddannelsen

Kirsten Andersen
Studerende ved laborantuddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved laborantuddannelsen

Margit Weltz Sørensen
Studerende ved laborantuddannelsen
Udpeget af De Studerendes Råd ved laborantuddannelsen

Lærer

Medlemmer

Karen Albrechtsen Mortensen
Skolechef
Udpeget af børne og kulturområdet i kommunerne

Lars Borst Hansen
Skolechef
Udpeget af børne og kulturområdet i kommunerne

Gia Schultz
Skoleleder
Udpeget af skolelederne i kommunerne

Frands Kent Christensen
Skoleleder
Udpeget af skolelederne i kommunerne

Maja Gundermann Østergaard
Lærer, Danmarks Lærerforening Esbjerg
Udpeget af Danmarks Lærerforeningskredse inden for kommunerne

Mette Andersen
Chefkonsulent, Dagtilbud og skoleafdelingen, Vejen Kommune 
Udpeget af institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser

Merete Eriksen Gissel
Skoleleder, Løjt Kirkeby Skole
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Kirsten Busk
Rektor, IBC Handelsgymnasiet i Aabenraa
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Max Ipsen
Lektor, Læreruddannelsen, Haderslev
Udpeget af og blandt medarbejderne ved læreruddannelsen

Nicki Leding Olesen
Lektor, Læreruddannelsen, Esbjerg
Udpeget af og blandt medarbejderne ved læreruddannelsen

Mette Løhndorf
Studerende, Læreruddannelsen, Haderslev
Udpeget af De Studerendes Råd ved læreruddannelsen

Jesper Aarhus
Studerende, Læreruddannelsen, Esbjerg
Udpeget af De Studerendes Råd ved læreruddannelsen

Medie- og sonokommunikation

Forretningsorden pr. 2017

Medlemmer

Vakant
Udpeget af Dansk Erhverv

Aino Lene Faurbye
Skolekonsulent
Udpeget af Teknisk Landsforbund

Vakant
Udpeget af Danmarks Radio

David Mondrup
Musiklærer
Udpeget af Engelsholm Højskole

Vakant
Udpeget af Musikalsk Grundkursus Syd

Peter Hou
Musiklærer på Frontsession
Udpeget af Musikskolen Front Session (Odder Højskole)

Vakant
Udpeget af Designskolen Kolding

Vakant
Udpeget af Den Danske Filmskole

Ulrik Jungersen
Designchef, Designsekretariatet Kolding Kommune
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Flemming Westberg Sørensen
FWS Holding IVS
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Simon Schulin
Lektor, Vidensleder ved Kommunikationsuddannelserne ved UC SYD
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Lars Tirsbæk
Sonic Solution
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Jakob Weigand Goetz
Studieansvarlig ved medie- og sonokommunikation
Udpeget af medarbejderne ved Medie- og sonokommunikation

Jonas R Kirkegaard
Adjunkt ved medie- og sonokommunikation
Udpeget af medarbejderne ved Medie- og sonokommunikation

Mette Lomholt Skjøtgaard
Studerende ved medie- og sonokommunikation
Udpeget af De Studerendes Råd ved medie- og sonokommunikation

Nina Anemone Liv Bendstrup
Studerende ved medie- og sonokommunikation
Udpeget af De Studerendes Råd ved medie- og sonokommunikation

Pædagog

Forretningsorden for pædagoguddannelsen.

Medlemmer

Lasse Porsgaard Birkelund (formand)
Fagligsekretær
Udpeget af BUPL

Helle Schultz
Handicap- og psykiatrichef, Sønderborg Kommune
Udpeget af kommunerne

Merete Westergaard
Børnechef, Kolding Kommune
Udpeget af kommunerne

Poul Flak-Jensen
Faglig sekretær
Udpeget af SL (Socialpædagogernes Landsforbund) Kreds Sydjylland

Lars Marling
Institutionsleder
Udpeget af de selvejende pædagogiske institutioner

Verner Rylander
Rektor, Kolding HF og VUC
Udpeget af gymnasiale uddannelser

Anja Andreasen
Afdelingsleder, Udviklingscenter Ribe, Esbjerg Kommune
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Dan Kristian Jensen
Fritidsleder, Signaturskolen
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Pernille Herzberg
Medarbejder ved pædagoguddannelsen, Kolding
Udpeget af medarbejderne ved pædagoguddannelsen

Jette Lindgaard
Medarbejder ved pædagoguddannelsen, Esbjerg
Udpeget af medarbejderne ved pædagoguddannelsen

Anne Harving - tilforordnet
Medarbejder ved pædagoguddannelsen, Aabenraa
Udpeget af medarbejderne ved pædagoguddannelsen

Rikke Dehli
Studerende ved pædagoguddannelsen, Kolding
Udpeget af De Studerendes Råd ved pædagoguddannelsen

Martina Metzger
Studerende ved pædagoguddannelsen, Aabenraa
Udpeget af De Studerendes Råd ved pædagoguddannelsen

Martin Lind 
Studerende ved pædagoguddannelsen, Esbjerg
Udpeget af De Studerendes Råd ved pædagoguddannelsen

Mødeplan

Den 2. december 2014 kl. 15.00 til 17.00 - Kolding 
Den 5. marts 2015 kl. 15.00 til 17.00 – Aabenraa 
Den 9. juni 2015 kl. 15.00 til 17.00 - Esbjerg 
Den 11. november 2015 kl. 15.00 til 17.00 - Kolding 
Den 23. februar 2016 kl. 15.00 til 17.00 – Aabenraa 
Den 16. juni 2016 kl. 15.00 til 17.00 - Kolding 
Den 23. november 2016 kl. 15.00 til 17.00 - Kolding 
Den 9. maj 2017 kl. 15.00 til 17.00 - Esbjerg 
Den 28. september 2017 (efter fællesmøde med bestyrelsen) - Esbjerg  
Den 16. november 2017 kl. 15.00 til 17.00 - Aabenraa
Den 16. november 2017 - Kolding

Pædagogisk assistent

Esbjerg

Medlemmer

Vakant
Udpeget af Danske Regioner

Peter Worm
Uddannelseskonsulent, Esbjerg kommunes jobcenter
Medlem fra kommunerne, udpeget af de faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdeling

Vakant
Medlem fra kommunerne, udpeget af de faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdeling

Heidi Kristensen
Medlem fra FOA udpeget af det faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdeling

Heidi Thomsen
FOA Varde
Medlem fra FOA udpeget af det faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdeling

Ulla Fogh
3F Kongeåen
Udpeget af 3F efter indstilling fra organisationernes lokale afdeling

Hans Brøchner Jessen
Esbjerg
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Kirsten Kotewitz
Vejen
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Marianne Sørensen
Varde
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Thomas Falk
Uddannelsesleder for PAU og AMU
Tilforordnet. Repræsentant fra skolens ledelse.

Anders Stig Berthelsen
Tilforordnet. Repræsentant fra skolens undervisere

Vakant
Tilforordnet. Repræsentant fra skolens elever/studerende

Pernille Gram
PAU-koordinator
Fast gæst

Kolding

Medlemmer

Vakant
Udpeget af Danske Regioner

Mona Lisa Willads Petersen
Pædagogisk konsulent i Kolding kommune
Medlem fra kommunerne, udpeget af de faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdeling.

Gerth Aastrup Hansen
Chef for dagplejen, Kolding kommune
Medlem fra kommunerne, udpeget af de faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdeling.

Karen Birgitte Hove
FOA næstformand Kolding
Udpeget af det faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdeling.

Lone Rasmussen
Faglig sekretær
Udpeget af det faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdeling.

Pia Engel
TR FOA
Udpeget af det faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdeling.

Per H. Mortensen
Faglig sekretær 3F Kolding
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Stella Tinggaard
Dagplejen Kolding
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Thomas Falk
Uddannelsesleder ved PAU og AMU
Tilforordnet. Repræsentant fra skolens ledelse.

Hildur Marianne Hedelberg
AMU-koordinator
Tilforordnet. Repræsentant fra skolens undervisere

Vakant
Studerende
Tilforordnet. Repræsentant fra skolens elever/studerende.

Aabenraa

Medlemmer

Vakant
Udpeget af Danske Regioner

Kira Vanggaard projektleder
Sønderborg kommune, PAU Havnbjerg
Medlem fra kommunerne, udpeget af de faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdeling

Gitte Paulsen Mikkelsen
FOA Sønderborg
Medlem fra FOA udpeget af det faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdeling

Anni Bruselius Jessen
FOA Aabenraa
Medlem fra FOA udpeget af det faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdeling

Steen Hansen 
Medlem fra 3F udpeget af det faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdeling

Lene Reese
Dagplejechef, Aabenraa kommune
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Nikolaj Stage Jensen
Aabenraa kommunes Jobcenter
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Thomas Falk
Uddannelsesleder for PAU og AMU
Tilforordnet. Repræsentant fra skolens ledelse

Ditte Nørup Petersen
Tilforordnet. Repræsentant fra skolens PAU-undervisere

Vakant
Tilforordnet. Repræsentant fra skolens elever/studerende.

Socialrådgiver

Forretningsorden for socialrådgiveruddannelsen

Medlemmer

Jette Kynde Schøtz (formand)
Afdelingschef for Sundhed og Familie v. Vejen Kommune
Udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Camilla Moesgaard
Studieleder på socialrådgiveruddannelsen på UC SYD, Aabenraa
Tilforordnet

Jesper Nissen
Regionsbestyrelsesmedlem
Udpeget af Dansk Socialrådgiverforening (DS)

Pia Niemann Damtoft
Jobcenterchef v. Esbjerg Kommune
Udpeget af Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer (FSD)

Lotte Nielsen
Arbejdsmarkedschef v. Haderslev Kommune
Udpeget af Kommunernes Kontakt Råd (KKR) Syddanmark 

Jutta Carstensen 
Leder af Aabenraa Selvhjælp
Udpeget af Aabenraa Selvhjælp

Henriette Zeeberg
Kontorchef i Center for Udsatte Voksne
Udpeget af Socialstyrelsen

Grethe Fogh Nielsen
Lektor, UC SYD
Udpeget af Videreuddannelsen ved UC SYD

Lone Mailandt-Poulsen
Rektor for Aabenraa Statsskole
Udpeget af institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser

Frants Regel
Rektor for VUC Vest
Udpeget af institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser

Vakant
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Vakant
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Kristoffer Thorn Poulsen
Adjunkt v. socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg
Udpeget af medarbejderne ved socialrådgiveruddannelsen

Mette Højte Jensen
Lektor v. socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg
Udpeget af medarbejderne ved socialrådgiveruddannelsen

Cecilie Fanø
Studerende v. socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg
Udpeget af De Studerendes Råd ved socialrådgiveruddannelsen

Magnus Bøll
Udpeget af De Studerendes Råd ved socialrådgiveruddannelsen

Britta Martinsen
Studieleder, socialrådgiveruddannelsen v. UC SYD
Sekretær for udvalget

Sygeplejerske

Medlemmer

John Christiansen (formand)
Kredsformand, Kreds Syddanmark
Udpeget af Dansk Sygeplejeråd

Birgit Husted Brodde
Ledende oversygeplejerske, Kirurgisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus
Udpeget af Direktionen ved Sydvestjysk Sygehus

Helle Overgaard
Oversygeplejerske, MPM, FAM, Fælles Akutmodtagelsen, Sygehus Sønderjylland
Udpeget af Direktionen ved Sygehus Sønderjylland

Berit Clausen
HR-konsulent, Administrationen, HR, Psykiatrien i Region Syddanmark
Udpeget af Direktøren for Psykiatrien i Region Syddanmark

Pia Pedersen
Uddannelseskonsulent, Sundhed og Omsorg, Uddannelse & IT & Arbejdsmiljø
Udpeget af Kommunerne blandt ledere på ældre- og sundhedsområdet

Anna Frejbæk
Rektor, Tønder Gymnasium
Udpeget af institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser

Merete Munk 
Uddannelseschef, Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Anne Højgaard
Undervisningskonsulent, sygeplejerske, cand.cur., Vendlet ApS
Udpeget af bestyrelsen ved UC SYD

Rikke Lise Steffensen
Lektor, Campus Esbjerg
Udpeget af medarbejderne ved sygeplejerskeuddannelsen 

Anne-Grete Knudsen
Lektor, Campus Aabenraa
Udpeget af medarbejderne ved sygeplejerskeuddannelsen 

Betina Pedersen
SLS, Campus Esbjerg
Udpeget af De Studerendes Råd ved sygeplejerskeuddannelsen

Glenn Michael Gandrup-Knudsen
Studerende ved sygeplejerskeuddannelsen, Campus Aabenraa
Udpeget af De Studerendes Råd ved sygeplejerskeuddannelsen